Obserwatorium Wyborcze ocenia zgodność prawa wyborczego i procesu wyborczego z podstawowymi zasadami demokracji, takimi jak np. tajność głosowania, bezstronność organów państwa (w tym mediów publicznych) czy prawo wyborców do zgłaszania protestów wyborczych. Metody pracy Obserwatorium w dużym stopniu opierają się na metodologii międzynarodowej obserwacji wyborów, jaką wypracowało w ciągu wielu lat Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (OSCE ODIHR).

Bieżące wydarzenia

Działania Obserwatorium Wyborczego

Ocena zmian prawa wyborczego

Kodeks wyborczy reguluje tryb przeprowadzania wyborów w Polsce. Obejmuje kampanię i jej finansowanie, przebieg głosowania, zasady obserwacji wyborów oraz sposób rozpatrywania protestów.

Obserwacja mediów publicznych

Przekazów mediów publicznych wpływa na pierwszy okres wyborów. Równy dostęp dla wszystkich uczestników sceny politycznej, rzetelne informacje bez propagandy są jednym z warunków uczciwych wyborów.

Obserwacja wyborów

Nasi wolontariusze uczestniczą w obserwacji przebiegu procesu głosowania i liczenia głosów. Ankiety z ponad 1000 lokali wyborczych pozwalają na ocenę uczciwości tej części wyborów.

Edukacja obserwatorów

Organizujemy szkolenia dotyczące procedur wyborczych dla obserwatorów, mężów zaufania, członków komisji. Budujemy zespół wolontariuszy gotowych do obserwacji wyborów.

Zostań wolontariuszem Obserwatorium Wyborczego

Obserwacja mediów publicznych

Obserwacja polega na oglądaniu lub odsłuchiwaniu konkretnych audycji w dowolnym czasie (dostarczymy Ci nagrania). Po przeanalizowaniu każdej audycji należy sporządzić raport na formularzu przygotowanym przez Obserwatorium Wyborcze.
Oferujemy szkolenia i wszystkie niezbędne środki techniczne. Nie trzeba być specjalistą!

Obserwacja wyborów

Obserwuj głosowanie i liczenie głosów w lokalach wyborczych. Przydzielimy Ci jeden lub więcej lokali albo sam sobie je wybierzesz. Do zapisywania i wysyłania na bieżąco wyników obserwacji służy specjalny formularz pobrany na smarfona. Zapewniamy szkolenia dotyczące procedur wyborczych, pracy obserwatora oraz aspektów technicznych.

Dorzuć się

Zbieramy fundusze na działalność wsparcie aktywności Obserwatorium Wyborczego. Twoje datki pomogą nam w organizacji obserwacji wyborów, obserwację i analizę tego co robią media publiczne, aktywność prawną, edukację wolontariuszy i utrzymanie serwerów.

Raport ze sprawdzania list podpisów – każda komisja ma inne standardy

Raport z rejestracji kandydatur w wyborach do Sejmu i Senatu 15.10.2023 oraz w wyborach samorządowych 7.04.2024 Raport sporządzony 22 marca 2024 Obserwatorzy: Marek Epler, Jolanta Iwan,...

Wybory Samorządowe 2024 – szkolenie dla obserwatorów

Obserwatorium Wyborcze zaprasza na dwuczęściowe szkolenie przed wyborami samorządowymi dla wolontariuszy (szkolenia na żywo). Środa 3.04: szkolenie techniczne - wysyłanie sprawozdań z użyciem systemów KoBo...

Szkolenie: Sprawdzanie list poparcia (wybory samorządowe) – obserwacja

Szkolenie niedziela 3 marca 19:00 tu: https://ow.org.pl/sz Podpisy poparcia dla list kandydatów są sprawdzane przez terytorialne komisje wyborcze różnych szczebli. To już się zaczęło, kluczowe...

Głosowanie: poza miejscem stałego zameldowania, korespondencyjne, cudzoziemców

Sprawdzenie, gdzie głosujemy Możemy sprawdzić, do którego lokalu wyborczego jesteśmy przypisani, w dowolnym urzędzie gminy (w Warszawie: urzędzie dzielnicy) lub elektronicznie na gov.pl: https://www.mobywatel.gov.pl/twoje-dane/crw Głosowanie...

Sejm może wyrazić wotum nieufności nowemu rządowi Mateusza Morawieckiego

Art. 158 Konstytucji pozwala Sejmowi na wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów. Nowa Rada Ministrów zostanie powołana przez Andrzeja Dudę 27 listopada. Tego dnia pojawi...

Obserwatorium Wyborcze potępia decyzję Andrzeja Dudy o desygnowaniu Mateusza Morawieckiego na Prezesa Rady...

Rada Ministrów kierowana przez Mateusza Morawieckiego nie będzie dysponować w Sejmie większością dla uzyskania wotum zaufania, a więc dla funkcjonowania dłużej niż przez 14...

Sprawdźmy w sobotę, jak wyglądają karty do głosowania

W roku 2019 Blok Senacki stracił jeden mandat senatora na korzyść PiS na skutek oszustwa, które polegało na wydrukowaniu mylących kart do głosowania. Aby...

Radio Wolna PL – Wybory 2023 – podcast

W niedzielę 15 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Polacy w kraju i zagranicę dokonają wyboru 460 posłów i 100 senatorów na...

Zestawienie materiałów TVP z godziny 19:30 w dniach od 27.09.2023 do 29.09.2023 poświęconych pytaniom referendalnym

W Wiadomościach TVP właściwie w ogóle nie ma kampanii wyborczej. Brak jest programów wyborczych jakiegokolwiek ugrupowania. Kampania wyborcza została zastąpiona kampanią referendalną. Referendum stało...

Jak zgłosić tymczasową zmianę miejsca głosowania

Tymczasową zmianę miejsca głosowania (na jedne wybory) możesz zgłosić elektronicznie lub w urzędzie gminy, w której będziesz w dniu wyborów (dzielnicy w większych miastach)....

Jak sprawdzić czy jestem w Centralnym Rejestrze Wyborców

Najszybciej weryfikację swoich danych w Centralnym Rejestrze Wyborców można przeprowadzić drogą elektroniczną. Używana jest wtedy nasza „tożsamość cyfrowa”. Niestety nie każdy ją posiada, wtedy...

Czarnek – postępowanie w trybie wyborczym

Prawo przewiduje przyspieszone postępowanie w przypadku rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w czasie kampanii wyborczej. Wniosek złożony w trybie wyborczym jest rozpatrywany przez sąd w ciągu...

Formularz obserwacji losowań

https://enketo.f2.ow.org.pl/x/S14SuEd5

Skarga Stowarzyszenia Obserwatorium Wyborcze na pismo PKW zakazujące obserwacji przed dniem wyborów została...

Skarga Stowarzyszenia Obserwatorium Wyborcze na pismo Sylwestra Marciniaka z PKW zakazujące obserwacji przed dniem wyborów została uznana za zasadną. Sąd Najwyższy nie podzielił stanowiska...

Zestawienie materiałów Wiadomości TVP z godz. 19:30 w dniach od 19.08.2023r. do dnia 02.09.2023r. poświęconych pytaniom...

I. Wiadomości TVP godz. 19:30 z dnia 29.08.2023r. 1) Tytuł materiału: „Nielegalna migracja na niespotykaną skalę”. Początek materiału: 38:08. Koniec materiału: 41:15. Czas materiału: 3...