Raport ze sprawdzania list podpisów – każda komisja ma inne standardy

Raport z rejestracji kandydatur w wyborach do Sejmu i Senatu 15.10.2023 oraz w wyborach samorządowych 7.04.2024

Raport sporządzony 22 marca 2024

Obserwatorzy: Marek Epler, Jolanta Iwan, Andrzej Maliński, Stanisław Rok, Marcin Skubiszewski, Ludmiła Szymaniak.

Redakcja: Marcin Skubiszewski

Zachęcamy do czytania również innego naszego raportu, który dotyczy podobnych kwestii: Przedterminowe Wybory Prezydenta Rudy Śląskiej. Druga tura, 25 września 2022. Raport

Spis treści

 1. Nasze spostrzeżenia w skrócie
 2. Ostrzeżenie: byliśmy zaangażowani w kampanię referendalną
 3. Zasady dotyczące podpisów poparcia i ich sprawdzania
  • 3.1 Wymogi dotyczące arkuszy podpisów
  • 3.2 Jak sprawdzane są listy podpisów
 4. Zakaz obserwowania (wybory do Sejmu i Senatu)
  • 4.1 Obserwatorzy niedopuszczeni do pierwszych posiedzeń okręgowych komisji wyborczych
  • 4.2 Pismo przewodniczącego PKW zakazujące obserwacji przed dniem wyborów
   • 4.2.1 Efekt pisma ZPOW.713.6.2023
   • 4.2.2 Skarga na pismo ZPOW.713.6.2023
   • 4.2.3 Postanowienia neosędziów
   • 4.2.4 Efekty postanowienia neosędziów
   • 4.2.5 Porównanie z innymi orzeczeniami neosędziów
   • 4.2.6 Pytanie prawne do siedmiu neosędziów w sprawie legitymacji skargowej
 5. Problem z odwołaniami komitetu Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców od odmowy rejestracji list (wybory do Sejmu)
 6. Uchwały PKW, która zdają się podtrzymywać zakaz obserwowania komisji wyższego stopnia przed wyborami
 7. Spostrzeżenia dotyczące przyjmowania i sprawdzania list podpisów
  • 7.1 Prawo obserwatorów do obecności i do przyglądania się czynnościom komisji
   • 7.1.1 Stanowisko Obserwatorium Wyborczego: obserwatorzy mogą widzieć listy poparcia w ramach prowadzonej obserwacji
  • 7.2 Sposoby sprawdzania podpisów poparcia
  • 7.3 Przesadnie łagodne traktowanie nadużyć i nieprawidłowości
   • 7.3.1 Sfałszowane podpisy niezgłoszone do prokuratury (komisja wojewódzka, Szczecin)
   • 7.3.2 Niekompletne listy podpisów zaakceptowane przez komisję wojewódzką (Warszawa)
  • 7.4 Przypadek zmiany listy kandydatów po upłynięciu terminu zgłaszania list (komisja miejska w Warszawie)
  • 7.5 Przypadki kandydatów, którzy według CRW nie mieszkają w odpowiednich jednostkach samorządowych
  • 7.6 Przesadny formalizm