Obserwatorium Wyborcze

    Obserwatorium Wyborcze ocenia zgodność prawa wyborczego i procesu wyborczego z podstawowymi zasadami demokracji, takimi jak np. tajność głosowania, bezstronność organów państwa (w tym mediów publicznych) czy prawo wyborców do zgłaszania protestów wyborczych. Te zasady są powszechnie znane w ogólnych zarysach, najważniejsze z nich zapisane są w Konstytucji, a ponadto zasady te zostały doprecyzowane i dokładnie opisane przez instytucje międzynarodowe cieszące się ogromnym autorytetem (w szczególności: Komisja Wenecka, Europejski Trybunał Praw Człowieka). Metody pracy Obserwatorium opierają się na metodologii międzynarodowej obserwacji wyborów, jaką wypracowało w ciągu wielu lat Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (OSCE ODIHR). Metodologia ta opisana jest szczegółowo w podręcznikach wydanych przez tę organizację. Praca Obserwatorium będzie jednak różnić się od pracy obserwatorów OBWE w jednym istotnym aspekcie: obserwatorzy OBWE ograniczają się do obserwowania i do ogłaszania raportów (czasem bardzo krytycznych), a poza tym nie reagują na łamanie prawa (np. nie zgłaszają przestępstw do prokuratury). My nie jesteśmy obserwatorami międzynarodowymi, jesteśmy we własnym kraju i mamy obywatelski obowiązek reagować na łamanie prawa lub standardów demokracji. Powinniśmy to robić zgodnie z procedurami przewidzianymi prawnie (np. uwagi do protokołu komisji wyborczej, protest wyborczy, wniosek do prokuratury; w przypadku projektu ustawy wyborczej – udział w wysłuchaniu publicznym w Sejmie) oraz przez wpływanie na opinię publiczną.

    Kontakt

    Aby skontaktować się z Obserwatorium Wyborczym proszę pisać na adres info@ow.org.pl.