Wybory do samorządowe 2024 – najważniejsze terminy

Najbliższe wybory

  • Wybory samorządowe – 7 kwietnia 2024 pierwsza tura, 21 kwietnia 2024 druga tura,
  • Wybory do Parlamentu Europejskiego – 9 czerwca 2024 roku
  • Wybory Prezydenta RP – 4, 11, 18 lub 25 maj 2025 roku.

W 2024 roku odbywają się wybory do samorządów. Poniżej publikujemy kalendarz z najważniejszymi dla wyborców terminami.

Do 22.02.2024

Zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych. Zgłoszenia wykonują pełnomocnicy komitetów wyborczych. Jeśli chcesz uczestniczyć w wyborach w tej roli musisz wcześniej zgłosić się do jednego z nich. Terytorialne komisje wyborcze zostaną powołane do 27.02.2024.

Do 25.03.2024

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego lub skorzystania z prawa do transportu. Osoby niepełnosprawne oraz osoby, które w dniu głosowania będą miały 60 lat mogą skorzystać z głosowania korespondencyjnego lub pod pewnymi warunkami skorzystać z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Wyborcy zostaną poinformowani o godzinach transportu do 4.04.2024.

Do 29.03.2024

Składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. Wniosek taki mogą złożyć wyborcy niepełnosprawni lub mający w dniu wyborów 60 lat.

7.04.2024, 21.04.2024 dzień głosowania

Dzień wyborów. Głosowanie będzie się odbywało między 7.00 a 21.00. W wyborach można jednocześnie uczestniczyć jako obserwator, mąż zaufania lub członek komisji. Wystarczy zgłosić się do jednej z organizacji lub partii politycznej. Warto to zrobić wcześniej ze względu na szkolenia.