Tymczasową zmianę miejsca głosowania (na jedne wybory) możesz zgłosić elektronicznie lub w urzędzie gminy, w której będziesz w dniu wyborów (dzielnicy w większych miastach). Możesz skorzystać z tej procedury jeśli zamierzasz głosować w Polsce poza miejscem zameldowania/stałego zamieszkania.

Na złożenie wniosku masz czas do 12.10.2023!

Opis szczegółów znajdziesz na https://www.gov.pl/ tam też znajdziesz formularz elektroniczny „Zmiana miejsca głosowania”

Uwierzytelnij się profilem zaufanym.

We wniosku podajesz miejscowość, w której będziesz w dniu wyborów, kod pocztowy, ulicę, nr domu i lokalu (jeśli istnieje).

W następnym kroku sprawdzasz wprowadzone dane:

  • Urząd do którego trafi wniosek,
  • Toje imiona, nazwisko, pesel
  • Aktualne miejsce głosowania
  • Adres pobytu w dniu wyborów

Po weryfikacji wybierz przycisk „Podpisz i wyślij”.

Dokument możesz podpisać elektronicznie przy pomocy „profilu zaufanego”, e-dowodu lub mniej popularnych form jak podpis kwalifikowany lub osobisty elektroniczny.

Po złożeniu podpisu zobaczysz komunikat potwierdzający zmianę miejsca głosowania. Potwierdzenie zostanie również wysłane na Twoją skrzynkę EPUAP gdzie znajdziesz również UPP – Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.

Od razu możesz sprawdzić zaktualizowane miejsce głosowania w mObywatelu w sekcji „Miejsce głosowania – Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 15.10.2023”. Zauważ, że jest inne niż Twoje miejsce głosowania w wyborach ustalone na podstawie danych zameldowania lub zamieszkania.