Materiały dla obserwatorów (archiwum)

Aktualny cykl szkoleń wideo dla osób, które chcą przygotować się do obserwacji wyborów – zobacz szkolenia wideo 2023.

Telefony i adresy

Obserwatorium Wyborcze, numer główny: +48 883 188 969

Wsparcie techniczne w sprawie wysyłania formularzy: +48 736 972 120 (ten numer uległ zmianie we wrześniu 2019)

Chcemy zebrać jak najwięcej fotografii protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych. Obserwatorzy, którzy to umieją, proszeni są o wysyłanie tych fotografii w formularzach obserwacyjnych (można wysłać formularz obserwacyjny specjalnie po to, żeby w nim zawrzeć fotografie protokołów, bez innych treści). Wszystkie pozostałe osoby proszone są o wysyłanie fotografii protokołów na info@ow.org.pl lub MMSem na numer Obserwatorium Wyborczego 883 188 969.

O sytuacjach wyjątkowych, wymagających pilnej reakcji, informujemy Obserwatorium Wyborcze telefonicznie +48 883 188 969 lub mailem na alarm@ow.org.pl. Ponadto obserwatorzy, którzy wysyłają formularze, mogą przesyłać pilne informacje zakreślając odpowiednie pole w formularzu. ++

Aktualne formularze

Pierwszy formularz jest ogólnodostępny, pozostałe dostępne wyłącznie dla osób mających konto w naszym systemie.

Materiały szkoleniowe do obserwacji w lokalu wyborczym

Prezentacja z pełnego szkolenia z obserwacji w lokalach wyborczych i wypełniania formularzy: w formacie LibreOffice; w formacie PDF (poza prezentacją, także formularz jest materiałem szkoleniowym).

Podręcznik techniczny: jak wypełniać formularze (wyczerpujący)

Szkolenie z obserwacji w lokalach wyborczych, w trzech częściach: podstawowe reguły obowiązujące w lokalu wyborczym i podstawowe zasady pracy obserwatora; od 1:48:26 technika wysyłania formularzy; od 4:01:00 ciąg dalszy reguł obowiązujących w lokalu wyborczym i zasad pracy obserwatora

Materiały innych organizacji

Karol Bijoś, Poradnik dla obserwatorów społecznych

Przykłady oszustw

Najważniejsze

Wrzuta (ballot stuffing) oglądać od początku do 0:23 (do pierwszej wrzuty)
Przekładanie w czasie liczenia
Bałagan – oglądać od 3:14

Inne

Lista filmów
Drugie: od 0:55
Trzecie: od 0:22
Czwarte: od początku
Siódme: złapana kobieta z kartami i policja ~ 2:40

Dokumenty oficjalne

Kodeks wyborczy (do obserwacji w lokalach wyborczych: czytać rozdziały 6-9, art. 38-81)
Wytyczne PKW dla komisji obwodowych w kraju
Wytyczne PKW dla komisji obwodowych za granicą
Komisja Wenecka: Code of Good Practice in Electoral Matters. Guidelines and Explanatory Report. Venice, 18-19 October 2002

Materiały szkoleniowe do obserwacji w komisji okręgowej

Prezentacja ze szkolenia z obserwacji komisji okręgowej w formacie LibreOffice; w formacie PDF

Film zawierający kolejno dwa szkolenia: technika wysyłania formularzy, a następnie (od 1:35:00) obserwacja okręgowych komisji wyborczych.

Dokumenty oficjalne

Wytyczne PKW dla komisji okręgowych
Wytyczne PKW w sprawie przesyłania wyników z zagranicznych obwodów głosowania

Materiały szkoleniowe do obserwacji mediów

Szkolenie z obserwacji mediów (Łódź) (w tym niepełne szkolenie z techniki wypełniania formularzy od 51:10 do 1:10:20). To szkolenie opiera się na poprzedniej wersji formularza, ale nadal zachęcam do oglądania go.

Duży smok (o otworzenie konta trzeba się zwrócić do Marcina Skubiszewskiego)

Inne materiały

Wniosek do Parlamentu Europejskiego o unieważnienie mandatów

wniosek z uzasadnieniemwniosek bez uzasadnienia, do podpisywania

Poprzednie raporty Obserwatorium Wyborczego (najważniejsze, najnowsze)

Z wyborów do Parlamentu Europejskiego (2019)
Z wyborów samorządowych (2018)

Starsze  raporty Obserwatorium Wyborczego

Z przedterminowych wyborów wójta Nadarzyna
Z przedterminowych wyborów burmistrza Olecka (2017)
Z referendum w Podkowie Leśnej w sprawie utworzenia Wielkiej Warszawy (2017)
Z referendum w sprawie odwołania prezydenta Otwocka (2016)
Z referendum w sprawie odwołania burmistrza Tuliszkowa (2016)