TVP i partyjne konwencje wyborcze w roku 2019

Konwencje partii i komitetów wyborczych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego (2019) transmitowane i omawiane przez TVP Info

W dniu 16.03.2019 odbyła się konwencja partii Prawo i Sprawiedliwość w Katowicach. Program telewizyjny TVP Info przeprowadził transmisję całego wydarzenia, która nie była przerywana reklamami i nie była oznaczona jako ogłoszenie płatne (początek 12:08; czas trwania 70 min). W trakcie transmisji wielokrotnie było widoczne logo partii. Wypowiadali się politycy Prawa i Sprawiedliwości: Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i kandydaci PIS-u do Parlamentu Europejskiego. Po transmisji na żywo na antenie TVP Info emitowane były wypowiedzi komentatorów w sprawie konwencji PIS-u. Powtarzano obszerne fragmenty konwencji. Przez cały ten czas na całym lub części ekranu wyświetlane były fragmenty konwencji na których widoczne było logo Prawa i Sprawiedliwości i wizerunki polityków tej partii.

W dniu 23.03.2019 odbyła się konwencja partii Prawo i Sprawiedliwość we Wrocławiu. TVP Info przeprowadziła transmisję na żywo całego tego wydarzenia. Transmisja rozpoczęła się o 11:10 trwała 16 minut (konwencja była bardzo krótka), transmisja nie była przerywana reklamami i nie była oznaczona jako ogłoszenie płatne. W trakcie transmisji wielokrotnie było widoczne logo partii. Wypowiadali się politycy PIS-u: Jarosław Kaczyński. Po transmisji na żywo na antenie TVP Info emitowane były wypowiedzi komentatorów w sprawie konwencji PIS-u. Powtarzano obszerne fragmenty konwencji. Przez cały ten czas na całym lub części ekranu wyświetlane były fragmenty konwencji na których widoczne było logo Prawa i Sprawiedliwości i wizerunki polityków tej partii.

W dniu 30.03.2019 odbyła się konwencja partii Prawo i Sprawiedliwość w Gdańsku. TVP Info przeprowadziła transmisję na żywo całego tego wydarzenia (początek 11:12, czas trwania 70 minut), transmisja nie była przerywana reklamami i nie była oznaczona jako ogłoszenie płatne. W trakcie transmisji wielokrotnie było widoczne logo tej partii, wypowiadali się politycy tej partii: Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i kandydaci partii do Parlamentu Europejskiego. Po transmisji na żywo na antenie TVP Info emitowane były wypowiedzi komentatorów w sprawie konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Powtarzano obszerne fragmenty konwencji. Przez cały ten czas na całym lub części ekranu wyświetlane były fragmenty konwencji na których widoczne było logo Prawa i Sprawiedliwości i wizerunki polityków tej partii.

Dla porównania: w dniu 23.03.2019 odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej w Warszawie (wydarzenie podobne do konwencji przedwyborczej). Stacja TVP Info nie transmitowała tego wydarzenia na żywo, wyemitowała jedynie 4-minutowy fragment o godzinie 11:36.

Także dla porównania: w dniu 23.03.2019 odbyła się konwencja partii Wiosna w Warszawie. TVP Info nie transmitowała tej konwencji na żywo, były jedynie informacje o niej w programach informacyjnych (np. Panorama w TVP2).

Także dla porównania: w dniu 30.03.2019 odbyła się konwencja Polskiego Stronnictwa Ludowego w Warszawie (początek: 11:00). Stacja TVP Info wyemitowała niewielki 2-minutowy fragment tej konwencji dopiero po godzinie 12:24. Transmisji na żywo nie było.

Także dla porównania: w dniu 30.03.2019 odbyła się konwencja Koalicji Europejskiej we Wrocławiu (początek: 10:00). Stacja TVP Info nie transmitowała konwencji na żywo. W tym czasie emitowała informacje o wyborach prezydenckich w Słowacji i w Ukrainie, o przejściu Włodzimierza Szaranowicza na emeryturę, o wizycie polityka Prawa i Sprawiedliwości Marka Kuchcińskiego w Przemyślu na kongresie polskiej oświaty na Ukrainie i inne informacje. Kilkakrotnie wyemitowano w tym czasie zapowiedź konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku. O konwencji Koalicji Europejskiej nie było ani słowa. TVP Info wyemitowała niewielki 2 minutowy fragment tej konwencji dopiero o godzinie 12:22.

Podsumowując, stacja TVP Info, należąca do państwowej spółki TVP S.A., podczas kampanii poprzedzającej wybory do Parlamentu Europejskiego (2019) na dużą skalę promowała partię i komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość pokazując ich logo i ich polityków, szeroko przedstawiając ich wyborczy program i ich stanowisko w sprawach publicznych. Jednocześnie inne partie i komitety wyborcze, konkurujące w wyborach z Prawem i Sprawiedliwością, nie były promowane w podobny sposób. O działaniach innych partii i komitetów TVP nie informowała lub informowała w minimalnym zakresie.

Taka stronnicza, pozbawiona pluralizmu promocja w żaden sposób nie wchodzi w zakres misji publicznej TVP S.A., która w myśl art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji polega na emitowaniu zróżnicowanych programów cechujących się „pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu”. Dodajmy, że Protokół Amsterdamski (pełna nazwa: Protokół nr 29 do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) stanowi:

[…] system publicznego nadawania w Państwach Członkowskich jest bezpośrednio związany z potrzebami demokratycznymi, społecznymi i kulturowymi każdego społeczeństwa oraz z koniecznością zachowania pluralizmu w mediach […]

Opisane tu programy promujące komitet wyborczy i partię Prawo i Sprawiedliwość nie były oznaczone przez TVP Info jako reklamy lub materiały promocyjne. Sprawozdania finansowe partii i komitetu wyborczego nie obejmują kosztów produkcji i emisji tych programów – ewidentnie TVP S.A. wzięła wszystkie te koszty na siebie, tak jakby te programy promocyjne były programami informacyjnymi.

Konwencje partii i komitetów wyborczych przed wyborami do Sejmu i Senatu (2019) transmitowane i omawiane przez TVP Info

W dniu 7.09.2019 odbyła się konwencja partii Prawo i Sprawiedliwość w Lublinie. Stacja TVP Info przeprowadziła transmisję na żywo całego tego wydarzenia (początek 12:00, czas trwania 2 h 45 min). Transmisja nie była przerywana reklamami i nie była oznaczona jako materiał reklamowy. W trakcie transmisji wielokrotnie było widoczne logo partii. Wypowiadali się politycy partii: Jarosław Kaczyński, Beata Szydło i Mateusz Morawiecki. Materiał objął także występy artystyczne zespołów oraz wypowiedź mieszkańca Otwocka, który opowiadał, jak bardzo poprawiło się jego życie pod rządami PIS-u. Po transmisji na żywo przez 2 h i 5 minut aż do godziny 16:50 na antenie TVP Info emitowane były wypowiedzi komentatorów w sprawie konwencji Prawa i Sprawiedliwości, wywiady z politykami Prawa i Sprawiedliwości Michałem Dworczykiem, Piotrem Glińskim, Arturem Soboniem. Powtarzano obszerne fragmenty konwencji. Przez cały ten czas na całym lub części ekranu wyświetlane były fragmenty konwencji, na których widoczne było logo partii i wizerunki polityków. Następnie Serwis TVP Info przez 23 minuty (od 17:33 do 17:56) ponownie informował o konwencji Prawa i Sprawiedliwości.

Dla porównania: tego samego dnia (7.09.2019) o godz. 11:00 rozpoczęła się konwencja Koalicji Polskiej w Sandomierzu. Stacja TVP Info transmitowała na żywo fragment tego wydarzenia (czas trwania: 42 min), w tym wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza. Transmisja została przerwana w związku z rozpoczynającą się od godziny 12:00 transmisją konwencji PIS.

Serwis TVP Info godz. 17:30, który poświęcił 23 minuty konwencji Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle nie mówił o konwencji Koalicji Polskiej. Serwis Informacyjny z godz. 18:45 poświęcił 8 minut konwencji Prawa i Sprawiedliwości i 3 minuty konwencji Koalicji Polskiej.

Także dla porównania: w dniu 6.09.2019 odbyła się konwencja Koalicji Obywatelskiej w Warszawie (początek 12:00, czas trwania około godziny). Stacja TVP Info nie transmitowała tej konwencji na żywo. Wyemitowała materiał o długości 20 minut dopiero po godzinie 13:03. W materiale znalazła się tylko wypowiedź Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Brak wypowiedzi innych polityków Koalicji Obywatelskiej. W czasie gdy odbywała się konwencja, od godziny 12:00 na antenie TVP Info był emitowany program specjalny dotyczący zakończonego ok. godziny 12 meczu koszykówki Polska – Rosja (Polska wygrała).

Podobnie, jak w przypadku kampanii poprzedzającej wybory do Parlamentu Europejskiego, tu także programy promujące komitet wyborczy i partię Prawo i Sprawiedliwość nie wchodzą w zakres misji publicznej TVP S.A., a pomimo tego nie były oznaczone przez TVP Info jako reklamy lub materiały promocyjne. Sprawozdania finansowe partii i komitetu wyborczego nie obejmują kosztów produkcji i emisji tych programów.

Tomasz Prucnal, Michał Sutyniec, Marcin Skubiszewski i inni