Materiał 1

Czas rozpoczęcia materiału: 31:25. Koniec materiału: 34:30. Tytuł materiału: „Tusk równa się bezrobocie”.

Streszczenie

W materiale postać Donalda Tuska zostaje powiązana z dużym bezrobociem. Że dawnej było większe bezrobocie, a teraz gdy PiS rządzi bezrobocie jest mniejsze.

Następuje też określenie, iż dawniej upadały zakłady bo były sprzedawane. Czyli jakoby zakłady państwowe, raczej dobrze funkcjonujące, były w nieuzasadniony sposób sprzedawane, a później bankrutowały, a ludzie pozostawali bez pracy, bezrobocie rosło. Nastąpiło też przytoczenie niedawnej wypowiedzi Janusza Lewandowskiego, byłego Ministra Przekształceń Własnościowych w rządzie D. Tuska, a właściwie tylko przytoczenie jednego, drobnego zdania z jego wypowiedzi (wyrwanego z kontekstu): „Jakaś miara sensownej prywatyzacji zapewne będzie potrzebna”. To zostaje potraktowane przez prowadzącego materiał jako zapowiedź dalszej prywatyzacji przez PO.

Uwagi obserwacyjne

Materiał dotyczy pytania referendalnego o wyprzedaż majątku narodowego. W sposób niezgodny z rzeczywistością zostaje ukazane, iż prywatyzacja państwowych zakładów w dawniejszych latach była niepotrzebna i była tylko grabieżą, która przyczyniała się do ich upadku i bezrobocia. Sprzedaży ulegały nierentowne zakłady i było to ich przekształcenie, modernizacja, z czego dziś właśnie korzystamy.
Dodatkowo za tę ukazaną jako niepotrzebną prywatyzację obarczono D. Tuska, PO. Bez podstaw, dowodów powiedziano, iż PO planuje dalej prywatyzację. Była to tylko wypowiedź Lewandowskiego, a nie partii i dotyczyła się logicznego działania, że czasem jakieś przedsiębiorstwa trzeba sprywatyzować, nierentowne dla ich lepszego finansowania, dokapitalizowania i nie było mowy o przedsiębiorstwach o znaczeniu strategicznym. Zapowiedź dalszej prywatyzacji to nadinterpretacja. To stawianie PO w złym świetle w kontekście nadchodzących wyborów.

Materiał 2

Czas rozpoczęcia materiału: 34:30. Koniec materiału: 36:40. Tytuł materiału: „Musieli wyjeżdżać za chlebem”.

Streszczenie

Materiał dotyczy pytania referendalnego o tzw. wyprzedaż majątku narodowego. Jest mowa o ludziach. Którzy dawniej musieli wyjeżdżać za chlebem. Prywatyzacja równała się brakowi pracy i potrzebie wyjazdu za granicę, głównie ludzi ze wschodnich województw. Za przykład posłużył upadek Zakładów Zespołów Mechanicznych w Stalowej Woli. Zwolnienia nastąpiły za rządów PO-PSL. Teraz natomiast jest tutaj lepiej i Polacy wracają.

Uwagi obserwacyjne

Komentarz do przedmiotowego materiału jest taki sam, jak do materiału poprzedniego. Tutaj należy tylko dodać, że Zakład Zakładów Mechanicznych w Stalowej Woli najprawdopodobniej był nierentowny i zbankrutował (nikt tej kwestii nie wyjaśnia). Ten materiał w kontekście nadchodzących wyborów stawia w złym świetle nie tylko PO i PSL. Stawia też w dobrym świetle obecnie rządzące PiS.

Materiał 3

Czas rozpoczęcia materiału: 36:40. Koniec materiału: 39:30. Tytuł materiału: „Jak Tusk likwidował miejsca pracy.”.

Streszczenie

Zostają podane przykłady 2 zakładów w miejscowości Łapy. Zakłady Taboru Kolejowego w Łapach, zamknięte w 2009r. i zamknięta cukrowania w łapach. Jest mowa o celowej likwidacji zakładów, tam gdzie popularnością cieszył PiS. Ludzie byli wyrzucano na bruk. Tusk się nimi nie interesował. Dwie kadencje Tuska były tragedią.

Uwagi obserwacyjne

Materiał dotyczy pytania referendalnego o tzw. wyprzedaż majątku narodowego. Rak samo, jak w materiałach 1 i 2 likwidacje zakładów ukazano, niezgodnie z rzeczywistością jako celowe działanie, na szkodę tych zakładów, nie jako ich bankructwo, przekształcenia własnościowe i modernizacyjne. Za te złe działania ma odpowiadać Donald Tusk. To w oczach telewidzów stawia w złym świetle Donalda Tuska i jego ugrupowanie PO i także PSL na najbliższe wybory parlamentarne.

Materiał 4

Czas rozpoczęcia materiału: 39:30. Koniec materiału: 42:10. Tytuł materiału: „Kryzys na włoskiej wyspie.”.

Streszczenie

Władze wyspy Lampedusa proszą centralne władze pomoc, ponieważ nie radzą sobie z kryzysem migracyjnym na wyspie. Obecnie jest tam 4300 osób w obozie przeznaczonym dla 500. Istnieje widmo wybuchu konfliktu w obozie. Łodzie z migrantami dobijają każdego dnia. Uchodźcy nie mają jedzenia, lekarstw i ubrań, ale mają tysiące dolarów dla przemytników. Migranci pochodzą z Senegalu, Konga, Wybrzeża Kości Słoniowej. Chcą lepszego życia. Bruksela działa w kierunku nabijania pieniędzy dla przemytników. Migranci zamykają się w hermetycznych grupach lub przedostają się dalej do Europy.

Uwagi obserwacyjne

Materiał dotyczy pytania referendalnego o tzw. przymusowe przyjmowanie nielegalnych migrantów narzucane przez biurokrację Brukseli. Materiał nastawia telewidzów negatywnie do migrantów, jako zagrożenia. Kreuje także obraz, że za stan rzeczy winne są władze UE. Że Ci migranci zagrażają dopływem do nas. Nastawia telewidza do nabrania świadomości, iż istnieje jakiś przymus migracyjny nielegalnych migrantów (którego nie ma) i zagrożenie dla naszego społeczeństwa ze strony migrantów. Sugeruje odpowiedź w referendum.

Materiał 5

Czas rozpoczęcia materiału: 42:10. Koniec materiału: 45:10. Tytuł materiału: „Europa nie radzi sobie z nielegalną migracją.”.

Streszczenie

Francuski prezydent chce rozszerzenia prawnych uprawnień do deportacji migrantów i uszczelnienia granic. Większość Francuzów za ograniczeniem migracji. Po zmroku w Paryżu nie wychodzi się z domu. W Paryżu nastąpił wzrost przestępczości o 20%, w niektórych miastach aż o 80%. Coraz gorzej jest w małych miejscowościach. Przypomniano zamach z 2015r. Była mowa, iż ograniczyło się ataki terrorystyczne, ale nie migrację i wzrost przestępczości. 71% Francuzów jest za ograniczeniem migracji, 49% zaostrzenia ustawy imigracyjnej.

Uwagi obserwacyjne

Materiał dotyczy pytania referendalnego o tzw. Nielegalną migrację. Nastawia telewidzów bardzo źle do migrantów jako odpowiedzialnych za dużą przestępczość i ataki terrorystyczne. Materiał jest jednostronny. Nie udziela się wypowiedzi osobom, który w rzetelny sposób mogłyby opisać migrację i je zjawiska. Nastawia materiał do udzielenie w referendum odpowiedzi na „nie” i nie tłumaczy, że zawartej w pytaniu przymusowej relokacji, po prostu, nie ma.

Dodatkowe uwagi obserwacyjne

Wszystkich 5 materiałów oszacowano na bezpośrednio związane z pytaniami referendalnymi. Ich łączny czas wyniósł 13 min i 25 sek. Daje to łącznie 45,28% czasu Wiadomości TVP poświęconego referendum.

Oszacowano, iż materiały są jednostronne. Nie zawierają wypowiedzi polityków opozycji i niezależnych ekspertów. Materiały jednoznacznie sugerują odpowiedź „nie” w 2 pytaniach referendalnych, to znaczy o tzw. wyprzedaż majątku narodowego oraz tzw. przymusowej relokacji nielegalnych migrantów. Nastawiają negatywnie telewidzów do migrantów oraz deprecjonują ugrupowania PO, PSL i osobę D. Tuska przed wyborami. To może spowodować zniechęcenie telewidzów do głosowania w wyborach parlamentarnych na PO, PSL i D. Tuska. Oszacowano, iż materiały TVP wykorzystują pytania referendalne do deprecjonowania w/w ugrupowań przed wyborami parlamentarnymi.