Streszczenie

Gośćmi w programie są politycy Radosław Fogiel z PiS i Arkadiusz Iwaniak z Nowej Lewicy. Prowadzący materiał: Michał Adamczyk.

Spotkanie dotyczy pytań referendalnych. Obydwaj politycy kontrargumentują się na ten temat w rozmowie. Prowadzący materiał wyraźnie staje po stronie Radosława Fogla z PiS. Przerywa wypowiedzi Arkadiusz Iwaniaka. Wysuwa kontrargumenty przeciw A. Iwaniakowi. Rozmowa między tymi politykami dotyczy fuzji Lotosu z Orlenem (odnośnie tzw. wyprzedaży majątku), wieku emerytalnego.

Następuje także zasugerowanie przez prowadzącego materiał, że przyszłe, planowane działania PO (które można skrótowo i kolokwialnie określić jako 4xtak w referendum) są tak na prawdę przez Platformę ukrywane, że PO będzie chciała wyprzedawać majątek, podnieść wiek emerytalny, zburzyć mur na granicy białoruskiej i może przyjmować nielegalnych migrantów. Radosław Fogiel to potwierdza – że właśnie tak będzie. Na dowód tego podaję wyrwaną z kontekstu wypowiedź J. Lewandowskiego „Jakaś miara sensownej prywatyzacji będzie potrzebna” i to, że jedna z europosłanek PO – Janina Ochojska opowiadała się za rozebraniem muru. W odniesieniu do pozostałych pytań nie przedstawił żadnych „nibyfaktów”.

Uwagi obserwacyjne

Wypowiedź Lewandowskiego jest krótkim zdaniem wyrwanym z kontekstu. Wcale nie oznacza zamiaru prywatyzacji, ale opinię J. Lewandowskiego, iż jakąś małą formę prywatyzacji w potrzebnych sytuacjach i wcale nie przedsiębiorstw strategicznych należałoby zachować. Nie jest to też stanowisko PO.

Stanowisko Janiny Ochojskiej w sprawie muru na granicy białoruskiej jest tylko jej zdaniem, a nie stanowiskiem PO.

Nie powiedziano, iż PO określiło, iż nie chce podwyższać wieku emerytalnego, a dać Polakom możliwość pracy jak długo zechcą. Nie powiedziano, iż nie ma problemu lokowania nielegalnych migrantów, jest on sztucznie wykreowany, a PO nie ma zamiaru sprowadzać nielegalnych migrantów (stanowisko partii). Nie powiedziano, iż PO nie chce burzyć muru, ale chce zmienić zasady postępowania z uchodźcami na granicy (np. przymusowej relokacji do kraju pochodzenia zamiast push backu). Nie powiedziano stanowiska PO, iż żadnej wyprzedaży majątku narodowego nie planuje. Nie było przedstawiciela PO, który mógłby się do tak ciężkich zarzutów właśnie względem jego partii kierowanych ustosunkować.

Słowa prowadzącego materiał i Radosława Fogla z PiS wyglądały natomiast następująco:

Prowadzący materiał (1:00): Platforma Obywatelska najwyraźniej chce powrócić do sprzedaży majątku. (Następuje po tym przytoczenie niedawno wypowiedzianych przez Janusza Lewandowskiego, Ministra Przekształceń Własnościowych w rządzie D. Tuska, słów: „Jakaś miara sensownej prywatyzacji będzie potrzebna”).

Radosław Fogiel – PiS (5:53 – 6:25): Jeżeli Platforma wyciąga, odkurza Janusza Lewandowskiego, ojca tej drapieżnej, grabieżczej prywatyzacji lat 90-tych, tak wszyscy go kojarzą, to znaczy że po pierwsze, chce prywatyzować na potęgę, a po drugie panie pośle, to już pan Lewandowski na pewno znajdzie coś do sprywatyzowania. I to pokazuje jak ważne jest to, o czym mówimy od jakiegoś czasu. A państwo starają się z opozycji bagatelizować. Referendum, pytanie o wyprzedaż majątku narodowego.

Radosław Fogiel – PiS (8:38 – 8:57): boją się oddania głosu Polakom. Bo gdyby się tego nie bali to by poszli z otwartą przyłbicą głosujemy tak, czy głosujemy inaczej, a oni chcą doprowadzić inaczej. Na przykład PO cały czas o tym mówi. Doprowadzić do tego żeby referendum było nieważne. Boją się, że Polacy to jasno powiedzą.

Prowadzący materiał (8:57 – 9:11): Pan to odczytuje, na przykład, jako próbę maskowania tak przyszłych planów, że przychodzi Donald Tusk i znów będzie chciał podwyższyć wiek emerytalny? Że znów będzie wyprzedaż polskiego majątku? Że mamy przyjmować nielegalnych migrantów? I do tego co mówi Janina Ochojska, mur zostanie rozebrany?

Radosław Fogiel – PiS (9:05): Ależ oczywiście.

Radosław Fogiel – PiS (9:11): Nie mam co do tego żądnych wątpliwości. Ponieważ, jeśli chodzi o wiek emerytalny, co chwilę wyrywa się ktoś z Platformy i mówi, że obniżenie to było błędem. Jeżeli chodzi o mur, to no teraz jest takie zamieszanie. Ale przecież ostatecznej decyzji nie ma. Ale przecież dali na listę panią, która głośno mówiła o tym, że mur ma zniknąć. No, pojawiły się …. (nieskończona myśl).

Prowadzący materiał: (niezrozumiały fragment zdania) …… została usunięta za inną wypowiedź.

Radosław Fogiel – PiS (9:45 – (9:52): Czyli, widocznie wezwania do rozebrania muru mu nie przeszkadzają. Przecież pamiętamy ówczesnego rzecznika rządu, który mówił, że Polska jest gotowa na przyjęcie każdej liczby migrantów. Rząd Prawa i Sprawiedliwości na to nie pozwoli.

Wnioski obserwacyjne

Jak opisano powyżej, nastąpiło zasugerowanie, czy wręcz dosłownie przekazanie przez polityka PiS (także prowadzącego materiał w TVP INFO) telewidzom wiedzy, iż Platforma Obywatelska po wyborach chce sprowadzać do Polski nielegalnych migrantów, zburzyć mur na granicy polsko – białoruskiej, podwyższyć wiek emerytalny i wyprzedawać majątek narodowy. PO nie chce się do tego przyznawać, ale ma taki ukryty plan. Prawo i Sprawiedliwość przed działaniem PO chce Polaków ochronić. To negatywne nastawianie telewidzów w stosunku do PO i pozytywne ich nastawianie w stosunku do PiS w kontekście najbliższych wyborów parlamentarnych.

Nie oparto powyższego na faktach, a wykorzystano do tego pytania referendalne i instytucję referendum ogólnokrajowego.