Analiza transkrypcji programu informacyjnego TVP1 „Wiadomości” z okresu od 1 do 31 października 2021

Metodologia

Analizą objęto 873 minuty programu wyemitowanego w październiku 2021 r. Czas emisji szacowano na podstawie dostępnej transkrypcji nagrań „Wiadomości” TVP1 z tego okresu (teletekst).

Jako informacje dotyczące pracy rządu zakwalifikowano te, w których bezpośrednio odnoszono się do rządu i/lub powoływano się na premiera lub ministrów.

Podobnie, za informacje odnoszące się do partii politycznych uznano te, w których wymieniona została nazwa partii lub nazwiska jej liderów.

Przekaz, w którym nie były wskazywane konkretne partie opozycyjne, ale znajdowało się określenie „opozycja” lub „partie opozycyjne” zakwalifikowano jako informacje dotyczące opozycji in gremio.

Wynik analizy

9,8% łącznego czasu „Wiadomości” poświęcono na prezentowanie działań i planów rządu, a 3,5% na informowanie o aktywności Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie te informacje były jednoznacznie pozytywne, podkreślały osiągnięcia i zalety przedstawianych działań. Opatrzone były dodatkowymi pozytywnymi komentarzami gości programu oraz przykładowych obywateli.

Aktywnościom Platformy Obywatelskiej i jej liderów, w tym głównie Donalda Tuska, „Wiadomości” poświęciły 10,9 % swojego czasu antenowego, przy czym były to niemal w całości jedynie komentarze. Komentarze te miały charakter jednoznacznie negatywny, nacechowany wyjątkową napastliwością i pomówieniami.

Negatywny wydźwięk miały również informacje wraz z towarzyszącymi im komentarzami, dotyczące innych partii opozycyjnych, tj. PSL, Lewicy, PL2050, którym poświęcono odpowiednio 0,3%, 0,4% i 0,1% czasu antenowego w omawianym okresie.

Negatywny przekaz o opozycji parlamentarnej in gremio pochłonął dodatkowo 4,5% czasu „Wiadomości”.

Konkludując, program informacyjny telewizji publicznej, „Wiadomości” TVP1 promuje rząd i główną partię polityczną tworzącą rząd, nie zachowując nawet pozorów obiektywizmu. Wprost przeciwnie, celowo kreuje w oczach widzów bardzo negatywny wizerunek opozycji parlamentarnej, która miałaby zagrażać bezpieczeństwu Polski i dobrobytowi obywateli.

Arkusz z zestawieniem czasów emisji: