Losowanie składów komisji wyborczych – szkolenie, część 8

Hierarchia komisji – komisje obwodowe, okręgowe, Państwowa Komisja Wyborcza, skład i sposób powoływania składów komisji wyborczych

  • 5:05 Wstęp
  • 10:35 Okręgowe komisje wyborcze, skład i sposób powoływania
  • 17:00 Państwowa Komisja Wyborcza, skład i sposób powoływania
  • 18:09 Obwodowe komisje wyborcze, skład, pierwszeństwo komitetów wyborczych, losowanie
  • 39:00 Kto zarządza losowaniem
  • 42:08 Zasady obserwacji publicznego losowania (indywidualnie), ogłoszenie o losowaniu na stronie delegatury KBW
  • 47:15 Obserwacja losowania numerów list

Zobacz pozostałe szkolenia z tego cyklu.