Mały poradnik dla wyborców – Głosowanie poza miejscem stałego zameldowania

Jak zapisać się do stałego rejestru wyborców

W przypadku stałego zameldowania wpis obywatela polskiego do stałego rejestru wyborczego jest automatyczny.

We wszystkich innych przypadkach musimy wpisać się samodzielnie. Podstawowy warunek: Trzeba rzeczywiście mieszkać w danym miejscu.

Kiedy

Wpis do rejestru wyborców możemy wykonać w dowolnym czasie (nie trzeba czekać do okresu wyborczego). Rada Obserwatorium Wyborczego: najpóźniej 35 dni przed wyborami.

Jaki to ma skutek

Głosujemy tam, gdzie się wpisaliśmy, cały czas, we wszystkich rodzajach wyborów.

Gdzie załatwię formalności

Urząd gminy (w dużych miastach: urząd dzielnicy) odpowiedni do miejsca, w którym chcemy głosować (wniosek pisemny, zalecane złożenie
osobiste) lub elektronicznie przez mObywatel-a.

Wzory dokumentów

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców – deklaracja udostępniana na stronach obywatel.gov.pl.

Co musi zawierać wniosek (art. 19 § 1 kw)

  • Wniosek: nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL
  • Deklaracja (formularz w urzędzie): obywatelstwo i adres stałego zamieszkania (lub stałego pobytu, jeśli nie ma stałego zamieszkania) w Polsce
  • Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość
  • Jeśli ktoś jest zameldowany na stałe w gminie, w której mieszka, ale nie pod prawdziwym adresem zamieszkania – trzeba dodać adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w tej gminie

Co jeszcze powinien zawierać wniosek

Dowody, potwierdzające miejsce zamieszkania np. umowa najmu, rachunek za prąd.