Obserwatorium Wyborcze zaprasza do współdziałania prodemokratyczne siły polityczne

Od pięciu lat Obserwatorium Wyborcze działa na rzecz demokracji. Obserwowaliśmy wszystkie wybory ogólnopolskie w Polsce od roku 2018, a ponadto, od roku 2016, osiem wyborów i referendów lokalnych. Każda z tych akcji obserwacyjnych obejmowała analizę mediów. Przeprowadziliśmy liczne szkolenia z prawa wyborczego i z zasad, jakie dotyczą mediów publicznych. Dysponujemy własnym systemem nagrywania programów radiowych i telewizyjnych, który działa cały czas i dokumentuje to, co robią media publiczne. Dysponujemy systemem zbierania informacji z terenu i ich analizy statystycznej, który służy w szczególności do obserwacji mediów i wyborów. Złożyliśmy skargę do Parlamentu Europejskiego w sprawie funkcjonowania mediów publicznych (skarga uznana za dopuszczalną przez Parlament, obecnie procedowana). Składaliśmy protesty wyborcze w związku z wyborami z lat 2019 i 2020. W najbliższych tygodniach złożymy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka skargę podważającą restrykcje stanu wyjątkowego.

Obserwatorium Wyborcze jest gotowe do współpracy ze wszystkimi siłami politycznymi, które bronią demokratycznego państwa prawa. Bronimy demokracji i chcemy wspierać obronę demokracji przez innych, w tym obronę własnych praw przez poszczególne siły polityczne i poszczególnych polityków.

W ramach współpracy możemy na przykład szkolić działaczy z procedur wyborczych (z naszych obserwacji wynika, że zazwyczaj komitety wyborcze bronią swoich praw dużo słabiej, niż by mogły – warto to zmienić). Możemy szkolić członków komisji wyborczych i mężów zaufania (szkolenia członków komisji wyborczych organizowane przez władze publiczne są często niewystarczające). Możemy udostępniać nasz system zbierania informacji członkom komisji wyborczych i mężom zaufania, a także władzom partyjnym – tak aby te władze na bieżąco widziały, co raportują ich ludzie, i dysponowały statystykami. Możemy ułatwić poszczególnym siłom politycznym obserwację mediów publicznych i wytykanie zła, jakie tam jest czynione; w tym celu chętnie udostępnimy nagrania, wyjaśnimy naszą metodologię (w miarę potrzeby przedyskutujemy, jak naszą metodologię dostosować do potrzeb takiego czy innego działania), udostępnimy nasz system zbierania informacji. Możemy współpracować przy pisaniu protestów wyborczych.

Chętnie przedyskutujemy te i inne możliwości współdziałania.

Zapraszamy do współpracy na rzecz demokracji!

Zarząd Obserwatorium Wyborczego