Materiały szkoleniowe; wesprzyj nas finansowo; odliczenia podatkowe

Do pracy lub obserwacji w lokalach wyborczych

Prezentacje ze szkoleń (w dwóch formatach do wyboru):

Podręcznik techniczny: https://ow.org.pl/wp-content/uploads/2018/11/wprowadzanie-formularzy-new.pdf

Formularz (żeby mieć do niego dostęp, trzeba najpierw otworzyć konto w f2.ow.org.pl): https://enketo.f2.ow.org.pl/x/#dzqUMYYK

Szkolenie video:

Inne materiały szkoleniowe dotyczące procedur wyborczych (niepochodzące od Obserwatorium Wyborczego)

Podstawa, to rozdziały 6-9 kodeksu wyborczego (str. 16-29) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000684/T/D20190684L.pdf

Wytyczne PKW dla OKW (obwodowych komisji wyborczych) w kraju: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/uchwaly/38689

Rozporządzenie regulujące warunki sanitarne głosowania: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/rozporzadzenia/39223

Specustawa znajduje się tu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000979

Wytyczne PKW dla OKW za granicą: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/uchwaly/39545

Wytyczne PKW dla okręgowych komisji wyborczych (takich komisji jest 49): https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/uchwaly/38841

Inne szkolenie: https://obserwatorzywdzialaniu.pl

Jak wysyłam raporty do Obserwatorium Wyborczego (I tura)

Przede wszystkim muszę mieć konto w systemie f2.ow.org.pl. Aby otworzyć takie konto (lub odzyskać zapomniane hasło do konta poprzednio utworzonego): zobacz podręcznik i szkolenia powyżej.

Następnie używam aplikacji KoBo Collect lub Enketo:

  • KoBo Collect działa tylko w systemie Android,
  • Enketo działa we wszystkich systemach (na Androidzie lepiej używać KoBo Collect).

Instalacja, konfiguracja i używanie KoBo Collect

Instalacja i konfiguracja KoBo Collect opisane są w powyższych podręczniku i szkoleniu video. Po skonfigurowaniu KoBo Collect należy w przeddzień pierwszej tury (w sobotę)

  • skasować formularz Prezydent 2020 (o ile go wcześniej ściągnęliśmy); zaleca się skasowanie wszystkich formularzy, które mamy na telefonie;
  • ściągnąć na telefon tenże formularz

(podręcznik i szkolenie opisują, jak to zrobić).

W ten sposób mamy pewność, że na telefonie znajduje się najnowsza wersja formularza, ta z przedednia wyborów.

W dniu wyborów wypełniamy i wysyłamy formularz za każdym razem, gdy jest to potrzebne. Wszystko jest opisane w dokumentacji i w szkoleniu video.

Używanie Enketo

Aby używać Enketo, należy zapamiętać w zakładkach przeglądarki następujący URL: https://enketo.f2.ow.org.pl/x/#dzqUMYYK

Następnie należy wejść na ten URL. Dla użytkownika wygląda to jak wejście na stronę internetową, w rzeczywistości przeglądarka nie tylko wchodzi na stronę internetową zawierającą formularz, ale także automatycznie instaluje aplikację Enketo.

W przeddzień wyborów należy wejść na powyższy URL, a następnie trzykrotnie odświeżyć stronę i upewnić się, że formularz nie zawiera tekstu  Wersja nieostateczna. Proszę ściągnąć świeżą wersję. (W wersjach nieostatecznych ten tekst znajduje się zaraz po tytule formularza). W ten sposób mamy pewność, że na telefonie znajduje się najnowsza wersja formularza, ta z przedednia wyborów.

Dalsze szczegóły na temat wysyłania formularzy przy pomocy Enketo podane są w powyższym szkoleniu video.

Testowe wysyłanie formularzy

Przed dniem pierwszej tury, a także przed godziną 5:00 w dniu pierwszej tury, można bez ograniczeń wysyłać w celach testowych formularz Prezydent 2020 czyli https://enketo.f2.ow.org.pl/x/#hiOIvGyk wypełniając go w dowolny sposób. Należy jednak dokładnie sprawdzać, że formularze testowe rzeczywiście wychodzą na bieżąco: każdy formularz wysłany do serwera podczas wyborów będzie brany pod uwagę w raportach Obserwatorium Wyborczebgo (nie będzie traktowany jako testowy) – a więc formularz testowy wysłany do serwera zbyt późno może zniekształcić wyniki obserwacji.

Telefony Obserwatorium Wyborczego

Wsparcie informatyczne: 790 259 790

Numer ogólny: 883 188 969

Te numery funkcjonują cały czas (w dzień i w nocy) w dniach 28-29 czerwca i 12-13 lipca. Funkcjonują w normalnych godzinach w pozostałe dni (przed wyborami i po nich).

Do obserwacji mediów

Przezrocza do szkoleń:

Podręczniki:

Szkolenie video:

Starsze szkolenie video (też dobre – można wybrać starsze lub nowsze): https://www.facebook.com/watch/live/?v=1156712941158369&ref=watch_permalink

Formularz do obserwacji mediów: https://enketo.f2.ow.org.pl/x/#x0sX2r9U

Jak wesprzeć finansowo Obserwatorium Wyborcze

Na co Obserwatorium Wyborcze potrzebuje pieniędzy: Przede wszystkim na nagrywanie programów mediów państwowych (sprzęt, hosting). Potrzeb jest oczywiście dużo więcej, m.in. hosting serwera do zbierania danych, środki higieny, druk ulotek, internet.

Przelew dla Stowarzyszenia Obserwatorium Wyborcze

  • PLN: 83 2490 1057 0000 9900 8505 1424
  • EUR: PL 74 2490 1057 0000 9902 8505 1424, BIC ALBPPLPW
  • inne waluty: prosimy o kontakt

Zrzutka internetowa: https://zrzutka.pl/z/ow

Jak odliczyć wpłaty na Obserwatorium Wyborcze od dochodu do opodatkowania

Należy ująć sumę kwot wpłaconych w danym roku w deklaracji PIT/O (jest to załącznik do PIT-36 lub PIT-37), rubryka organizacjom na prowadzoną przez nie działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy.

Aby zabezpieczyć się na wypadek kontroli skarbowej, w przelewie najlepiej napisać „darowizna na cele statutowe, które stanowią działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych”.

Jeżeli tego nie napisaliście, to możecie zwrócić się do Obserwatorium wyborczego o dokument, w którym potwierdzimy, że dana wpłata stanowi darowiznę o takim charakterze, jak trzeba, żeby urząd skarbowy był zadowolony. Takich dokumentów nie będziemy wystawiać do wyborów, bo teraz mamy masę roboty – ale po wyborach już tak.

Wpłaty na wyżej wskazane rachunki bankowe idą na: Stowarzyszenie Obserwatorium Wyborcze, KRS 0000740717.

Natomiast wpłaty na zrzutkę internetową oraz na stary rachunek , który dawniej propagowaliśmy, idą na: Fundacja Pomocnicza imienia Krzysztofa Skubiszewskiego, KRS 0000529298 (fakt, że to jest inna organizacja, w praktyce nic nie zmienia: chodzi o finansowanie tego samego projektu).

Nazwę organizacji, na którą wpłacaliście, należy wpisać do sekcji D deklaracji PIT/O. Jeżeli wpłacaliście w danym roku na obie organizacje, to należy wpisać obie.

Można odliczyć wpłaty robione w latach, za które zeznania juz zostały złożone: wystarczy zrobić korektę PIT-36 lub PIT-37.

Starsze materiały (archiwalne)

Poprzednie szkolenie video (lepiej oglądać to nowsze, linki wyżej):

Jeszcze starsze: