Stowarzyszenie Obserwatorium Wyborcze zarejestrowane

  Dziś zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Obserwatorium Wyborcze z siedzibą w Giżycku (KRS 0000740717).

  Zarząd w składzie (w kolejności podanej w KRS):

  Marcin Skubiszewski, przewodniczący
  Władysław Majewski
  Agnieszka Ślifirska
  Natalia Jarska
  Paweł Borys
  Agnieszka Borowiec