Obserwatorium Wyborcze potrzebuje wolontariuszy i pieniędzy — pomóż!

Obserwatorium Wyborcze działa od marca 2016, czyli od czasu kampanii Anny Marii Anders w Suwałkach. Opublikowaliśmy już 10 raportów (lokalne wybory, lokalne referenda, projekty ustaw wyborczych). Obserwujemy proces wyborczy wszechstronnie, według najlepszych wzorców wypracowanych przez organizacje międzynarodowe. Uważnie obserwujemy propagandę w mediach publicznych, także lokalnych.

Mamy już dziś metodologię pracy obserwatorów, ok. 70 przeszkolonych koordynatorów z różnych organizacji, system odbioru i nagrywania radia i TV (do monitoringu mediów), zinformatyzowany system zbierania informacji od obserwatorów (aby na bieżąco wiedzieć, co się dzieje w czasie wyborów).

Współpracujemy z innymi prodemokratycznymi organizacjami. Oferujemy im metodologię, szkolenia, systemy informatyczne.

Przyłącz się do nas jako wolontariusz!

Możesz objąć różne funkcje, np. obserwator głosowania i liczenia głosów, obserwator w terytorialnej komisji wyborczej, obserwator mediów, koordynator regionalny, szkoleniowiec, informatyk, prawnik, redaktor raportu. Wiele funkcji nie wymaga żadnych szczególnych kwalifikacji. Zapewniamy szkolenia.

Dołącz na Facebooku do grupy Obserwatorium Wyborcze

Wypełnij nasz formularz zgłoszeniowy, napisz do nas info@ow.org.pl, zadzwoń tel. 883 188 969

Jeśli chcesz mocno zaangażować się w projekt: najbliższe szkolenie dla koordynatorów i szkoleniowców odbędzie się w Warszawie w weekend 7-8 lipca: zapisz się na wydarzenie na Facebooku lub napisz do nas info@ow.org.pl.

Wesprzyj nas finansowo!

Rachunek 04 1090 2590 0000 0001 2959 2798, pieniądze na projekt zbiera Fundacja Pomocnicza im. Krzysztofa Skubiszewskiego.

Przy rozmaitych okazjach można też wrzucić gotówkę do puszki. Zbiórkę organizuje Komitet Społeczny Obserwatorium Wyborcze (Natalia Jarska, Władysław Majewski, Marcin Skubiszewski), zbiórka nr 2018/2113/KS.

Nasze najpilniejsze potrzeby finansowe

53 000 zł na serwery, komputery

 • do odbioru i nagrywania propagandy w TV, którą potem analizujemy i nagłaśniamy (ok. 34 000 zł)

 • do zbierania raportów od obserwatorów, aby natychmiast wiedzieć na bieżąco, co się dzieje w całej Polsce

 • do tworzenia materiałów szkoleniowych video

12 000 zł na transport obserwatorów do miejsc, w których brak ludzi

 • orientacyjnie: transport po 80 zł dla 150 osób

37 500 zł tanie smartfony i SIM-y dla obserwatorów, którzy nie mają własnych

 • smartfony i SIM-y po 250 zł w liczbie 150

30 000 zł informatycy opłacani po cenach rynkowych

 • Mamy dobrego informatyka, któremu płacimy po cenach rynkowych z naszych środków własnych (nie ze zbiórki publicznej), oraz kilkunastu wolontariuszy-informatyków, ale zatrudnienie kolejnego informatyka jest nieodzowne.

Żeby projekt zadziałał wspaniale, potrzebujemy łącznej sumy około 130 tys. zł. Pomóż w tym! Rachunek 04 1090 2590 0000 0001 2959 2798, Fundacja Pomocnicza im. Krzysztofa Skubiszewskiego.

Nasze komunikaty finansowe

Zbieranie pieniędzy zaczęliśmy 26 czerwca: zbieraliśmy gotówkę do puszek i rozdawaliśmy ulotki z prośbą o przelewy. Zebraliśmy tego dnia (bez korzystania z internetu) sumę 1757,52 zł (200 zł przelewem, reszta gotówką).

Od dziś (czyli od 3 lipca 2018) intensywnie zbieramy pieniądze w internecie i na ulicy. Będziemy często publikować szczegółowe raporty na temat zebranych pieniędzy i sposobu, w jaki je wydajemy. Dokładne zasady tych publikacji są opisane w następujących regulaminach (są dwa regulaminy, bo dwie instytucje uczestniczą w tych działaniach, ale te regulaminy są do siebie podobne).

Fundacja Pomocnicza imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
Regulamin jawności finansowej dotyczący środków pozyskanych z ofiarności publicznej

przyjęty przez Zarząd Fundacji 26 czerwca 2018

 1. Niniejszy regulamin dotyczy publikowania przez Fundację informacji o środkach uzyskanych z ofiarności publicznej od dnia 26 cerwca 2018 r. i sposobie ich wydatkowania. Publikacje, o których tu mowa, są oddzielne od sprawozdań, których sporządzanie jest przewidziane ustawowo.

 2. Informacje o środkach uzyskanych z ofiarności publicznej i sposobie ich wydatkowania zawarte są w komunikatach publikowanych w internecie na stronie https://ow.org.pl nie rzadziej niż co 30 dni, przy czym w okresie szczególnie intensywnej działalności Fundacji, kiedy brak czasu na sporządzanie informacji, dopuszcza się odstęp pomiędzy kolejnymi komunikatami wynoszący do 60 dni.

 3. Każdy komunikat zawiera najbardziej aktualne informacje, jakie możliwe są do zebrania na chwilę publikacji.

 4. Komunikat wyszczególnia środki pozyskane z ofiarności publicznej, które nie były ujęte w poprzednich komunikatach, i zwiera następujące szczegółowe informacje:

  1. podstawa lub szczególny cel operacji, o ile występuje (na przykład: spełnienie poprzednio udzielonej obietnicy; darowizna na określony cel)

  2. rodzaj operacji (na przykład: przelew krajowy, przelew europejski, płatność przez PayPal),

  3. waluta (lub inny rodzaj aktywa finansowego, gdyby Fundacja otrzymała aktywa aktywa inne niż waluty),

  4. wysokość i data otrzymania środków przez Fundację,

  5. szacunkowa wartość w złotych polskich, o ile otrzymane aktywa nie są pieniędzmi polskimi

  6. jeżeli darczyńca wyraźnie sobie tego życzy: jego tożsamość;

 1. Opis każdego wydatku finansowanego z ofiarności publicznej zawiera:

  1. krótki opis zakupionej usługi lub towaru, zakres obowiązków (w przypadku umowy o pracę) lub zwróconych kosztów,

  2. wydaną sumę pieniędzy,

  3. cenę jednostkową (odpowiednio: wynagrodzenie miesięczne lub godzinowe), z informacją, czy zdaniem Zarządu Fundacji jest to cena lub wynagrodzenie rynkowe i, jeśli nie jest rynkowe, z krótkim wyjaśnieniem, dlaczego kupiono (lub zawarto umowę o pracę lub zwrócono koszty) po takiej cenie,

  4. wyjaśnienie, czy sprzedawca towaru lub usługi, osoba zatrudniona lub osoba, której zwrócono koszty, jest członkiem władz Fundacji, był jedną z osób zaangażowanych w proces zakupu lub pozostaje w stosunkach pokrewieństwa, wspólnego pożycia lub zażyłości z takimi osobami.

 1. Opis wydatku nie musi zawierać tożsamości usługodawcy, sprzedawcy towaru, osoby zatrudnionej lub osoby, której zwrócono koszty.

 2. Opis wydatku może wyjątkowo pomijać informacje na temat zakupionej usługi lub zakupionego towaru o charakterze informatycznym w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa informatycznego (aby nie ujawniać osobom, które mogłyby dokonywać ataków informatycznych, metod i produktów, które mogłyby być atakowane).

 3. Komunikat zawiera ponadto

  1. łączną wartość tego, co Fundacja pozyskała z ofiarności publicznej od czasu opublikowania poprzedniego komunikatu;

  2. łączną sumę wydatków finansowanych z ofiarności publicznej od czasu opublikowania poprzedniego komunikatu;

  3. wartość środków pochodzących z ofiarności publicznej pozostających w dyspozycji Fundacji.

Komitet społeczny Obserwatorium Wyborcze
Regulamin jawności finansowej

 1. Niniejszy regulamin dotyczy publikowania przez Komitet Społeczny „Obserwatorium Wyborcze” informacji o uzyskanych środkach i sposobie ich wydatkowania. Publikacje, o których tu mowa, są oddzielne od sprawozdań, których sporządzanie jest przewidziane ustawowo.

 2. Informacje o uzyskanych środkach i sposobie ich wydatkowania zawarte są w komunikatach publikowanych w internecie na stronie https://ow.org.pl nie rzadziej niż co 30 dni, przy czym w okresie szczególnie intensywnej działalności Obserwatorium Wyborczego, kiedy brak czasu na sporządzanie informacji z powodu działań takich jak organizowanie obserwacji wyborów na dużą skalę, dopuszcza się odstęp pomiędzy kolejnymi komunikatami wynoszący do 60 dni.

 3. Każdy komunikat zawiera najbardziej aktualne informacje, jakie możliwe są do zebrania na chwilę publikacji.

 4. Komunikat wyszczególnia pozyskane środki, które nie były ujęte w poprzednich komunikatach, i zawiera następujące szczegółowe informacje:

  1. w przypadku przelewów, kwot i innych aktywów finansowych otrzymanych za pośrednictwem banków i instytucji finansowych:

   1. podstawa lub szczególny cel operacji, o ile występuje (na przykład: spełnienie poprzednio udzielonej obietnicy; darowizna na określony cel),

   2. rodzaj operacji (na przykład: przelew krajowy, przelew europejski, płatność przez PayPal),

   3. waluta (lub inny rodzaj aktywa finansowego, gdyby Komitet Społeczny takie aktywa otrzymał),

   4. wysokość i data otrzymania środków przez Komitet Społeczny,

   5. szacunkowa wartość w złotych polskich, o ile otrzymane aktywa nie są pieniędzmi polskimi,

   6. jeżeli darczyńca wyraźnie sobie tego życzy: jego tożsamość;

  2. dla każdej akcji publicznego zbierania pieniędzy, prowadzonej w ramach zbiórki publicznej Komitetu Społecznego:

   1. data danej akcji,

   2. miejsce i istotne okoliczności jej przeprowadzenia,

   3. waluta i wysokość zebranych kwot,

   4. szacunkowa wartość w złotych polskich, o ile otrzymane pieniądze nie są pieniędzmi polskimi.

 1. Opis każdego wydatku zawiera:

  1. krótki opis zakupionej usługi lub towaru, zakres obowiązków (w przypadku umowy o pracę) lub zwróconych kosztów

  2. wydaną sumę pieniędzy

  3. cenę jednostkową (odpowiednio: wynagrodzenie miesięczne lub godzinowe), z informacją, czy zdaniem Komitetu Społecznego jest to cena lub wynagrodzenie rynkowe i, jeśli nie jest rynkowe, z krótkim wyjaśnieniem, dlaczego kupiono (lub zawarto umowę o pracę lub zwrócono koszty) po takiej cenie

  4. wyjaśnienie, czy sprzedawca towaru lub usługi, osoba zatrudniona lub osoba, której zwrócono koszty, jest członkiem Komitetu Społecznego, była jedną z osób zaangażowanych w proces zakupu lub pozostaje w stosunkach pokrewieństwa, wspólnego pożycia lub zażyłości z takimi osobami.

 1. Opis wydatku nie musi zawierać tożsamości usługodawcy, sprzedawcy towaru, osoby zatrudnionej lub osoby, której zwrócono koszty.

 2. Opis wydatku może wyjątkowo pomijać informacje na temat zakupionej usługi lub zakupionego towaru o charakterze informatycznym w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa informatycznego działań Obserwatorium Wyborczego (aby nie ujawniać osobom, które mogłyby dokonywać ataków informatycznych, metod i produktów, które mogłyby być atakowane).

 3. Komunikat zawiera ponadto

  1. łączną wartość tego, co Komitet Społeczny pozyskał od czasu opublikowania poprzedniego komunikatu;

  2. łączną sumę wydatków od czasu opublikowania poprzedniego komunikatu;

  3. wartość środków pozostających w dyspozycji Komitetu Społecznego.