Walne sobota 5 listopada 14:00

  Zapraszamy na Walne Zebranie Stowarzyszenia Obserwatorium Wyborcze

  Sobota 5 listopada 2022 r. godz. 14:00

  w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Czeska 7 lok. 8, 03-902 Warszawa

  Zachęcamy do udziału wszystkich członków Stowarzyszenia. Osoby, które już z nami działały lub działają, ale nie są członkami, zapraszamy do przystąpienia do Stowarzyszenia, a następnie do uczestnictwa w Walnym.

  Uczestnictwo zdalne w Walnym: Przede wszystkim zachęcamy do uczestnictwa na miejscu (w realu), adres powyżej. Uczestnictwo zdalne też jest możliwe, ale według wszelkiego prawdopodobieństwa nie umożliwi uczestnictwa w głosowaniach tajnych. A więc osoba uczestnicząca zdalnie będzie mogła np. kandydować do władz Obserwatorium Wyborczego, ale najprawdopodobniej nie będzie mogła tych władz wybierać. Aby uczestniczyć zdalnie: Google Meet. W przypadku problemów technicznych i potrzeby wsparcia telefon 883 188 969 (można też uczestniczyć zdalnie przez telefon, chociaż ta opcja nie jest najlepsza – w przypadku takiej potrzeby proszę dać znać)

  Przystąpienie do Stowarzyszenia: zachęcamy do członkostwa wszystkie osoby, które z nami działały (choćby przy jednej okazji). Aby zostać członkiem odwiedź stronę „Jak dołączyć do obserwacji wyborów (w przypadku trudności technicznych z formularzem – telefon 883 188 969).

  W imieniu Zarządu,

  Marcin Skubiszewski