Obserwatorium Wyborcze zawiadamia prokuraturę: łamanie praw uchodźców i wprowadzenie stanu wyjątkowego

6 września 2021 Obserwatorium  Wyborcze złożyło we właściwych prokuraturach dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Pierwsze z nich dotyczy rozporządzenia MSWiA z 20 sierpnia br., które każe wypychać cudzoziemców przez granicę (push back) bez żadnego trybu i — co szczególnie ważne -— bez umożliwienia im złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Drugie zawiadomienie dotyczy bezpodstawnego wprowadzenia stanu wyjątkowego.

Każde z zawiadomień zawiera szczegółową analizę prawną pokazującą, że odpowiednie rozporządzenie łamie prawo.

Pierwsze zawiadomienie (rozporządzenie nakazujące push back): https://ow.org.pl/zawiadomienie-przestepstwo-usnarz-noaddr/

Drugie zawiadomienie (stan wyjątkowy): https://ow.org.pl/zawiadomienie-przestepstwo-stan-noaddr/