Stanowisko dla Senatu RP w sprawie drugiej ustawy epizodycznej o wyborze Prezydenta RP w roku 2020

https://ow.org.pl/kopertowe2.pdf