Walne Zebranie 23.02 w Warszawie

  Wzywam członków Stowarzyszenia Obserwatorium Wyborcze na Walne Zebranie, które zgodnie z uchwałą podjętą wczoraj (7.02.2019 r.) przez Zarząd rozpocznie się w sobotę 23.02.2019 r. godz. 12:00 w Warszawie, ul. Czeska 7 lok. 8.

  Osoby, które jeszcze nie są członkami, a interesują się naszymi działaniami, zapraszam do przystąpienia do Stowarzyszenia. Więcej na ten temat tu: https://ow.org.pl/2019/01/19/zapraszamy-naszych-wolontariuszy-i-dzialaczy-do-czlonkostwa-walne-zebranie-23-02-2019/

  Mam nadzieję na obecność jak największej liczby członków i jednocześnie przypominam, że statut naszego stowarzyszenia nie przewiduje warunku kworum – a więc Walne Zebranie rozpocznie się o przewidzianej godzinie niezależnie od tego, jak wiele osób przyjdzie na czas.

  Walne Zebranie samo uchwali swój porządek obrad, dlatego niniejsze wezwanie nie zawiera porządku obrad ani projektów uchwał. Zachęcam wszystkich, którzy mają w tych sprawach propozycje, aby propozycje te publikowali (na przykład jako komentarze pod tym wpisem) najpóźniej w ciągu weekendu poprzedzającego Walne (czyli najpóźniej w niedzielę 17.02). Sam też swoje propozycje w tym terminie opublikuję.

  Bardzo zachęcam wszystkich członków do udziału na miejscu, ale dla tych, którzy nie będą mogli, postaramy się zorganizować udział zdalny, obejmujący zarówno transmisję obrad, jak i udział w głosowaniach jawnych (nie ma nadziei na zdalny udział w głosowaniach tajnych, ale wcale nie wiadomo, czy podczas tego walnego takie będą). Osoby, które chcą brać udział zdalnie, proszone są o kontakt ze mną, żeby umożliwić przygotowania techniczne.

  Marcin Skubiszewski, przewodniczący Zarządu.