Założenia do obywatelskiego projektu ustawy „Rzetelne Wybory” (wersja wstępna, materiał do dyskusji)

https://ow.org.pl/wp-content/uploads/2019/01/projekt-ustawy.pdf