Broń demokracji, wesprzyj Obserwatorium Wyborcze

Obserwatorium Wyborcze analizuje prawo wyborcze i obserwuje proces wyborczy w Polsce, ocenia przestrzeganie zasad demokracji takich jak np. tajność głosowania, bezstronność organów państwa w kampanii wyborczej czy niezależność sądów, które orzekają w sprawach wyborczych.

Szczególną wagę przywiązujemy do obserwacji mediów publicznych.

Aby bronić demokracji, Obserwatorium Wyborcze potrzebuje wolontariuszy i pieniędzy

Pomóż!

Projekt działa od marca 2016, czyli od czasu kampanii Anny Marii Anders w Suwałkach. Opublikowaliśmy już 11 raportów (lokalne wybory, lokalne referenda, projekty ustaw wyborczych – wszystkie raporty tu). Obserwujemy proces wyborczy wszechstronnie, według najlepszych wzorców wypracowanych przez organizacje międzynarodowe. Uważnie obserwujemy propagandę w mediach publicznych, także lokalnych.

Mamy już dziś metodologię pracy obserwatorów. Przeszkoliliśmy ponad setkę koordynatorów i szkoleniowców. Mamy system odbioru i nagrywania radia i TV (do monitoringu mediów). Mamy zinformatyzowany system zbierania informacji od obserwatorów — dzięki temu będziemy bieżąco wiedzieć, co się dzieje w całej Polsce w czasie wyborów.

Współpracujemy z innymi prodemokratycznymi organizacjami. Oferujemy im metodologię, szkolenia, systemy informatyczne.

Przyłącz się do nas jako wolontariusz!

Możesz objąć różne funkcje, np.

  • obserwator głosowania i liczenia głosów,
  • obserwator w terytorialnej komisji wyborczej (tam, gdzie zbierane są wyniki z różnych obwodów głosowania),
  • obserwator mediów,
  • koordynator regionalny,
  • szkoleniowiec,
  • informatyk,
  • osoba pisząca raport.

Wiele z tych funkcji nie wymaga żadnych szczególnych kwalifikacji. Zapewniamy szkolenia.

Aby powiedzieć nam, co konkretnie chcesz robić w ramach Obserwatorium Wyborczego, wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Dołącz na Facebooku: grupa Obserwatorium Wyborcze.
Więcej o nas na naszych stronach ow.org.pl. Możesz też pisać do nas info@ow.org.pl lub dzwonić na 883 188 969.

Wesprzyj nas finansowo!

Wpłać przez Internet na zrzutkę zrzutka.pl/z/ow lub na rachunek bankowy 83 2490 1057 0000 9900 8505 1424 (właściciel rachunku: Stowarzyszenie Obserwatorium Wyborcze)

Marcin Skubiszewski,