Broń demokracji, obserwuj wybory

Aby bronić demokracji, obserwuj, co dzieje się w lokalu wyborczym podczas głosowania i liczenia głosów. Wyślij do Obserwatorium Wyborczego raport opisujący, jak przestrzegane są procedur w lokalu wyborczym, jak odbywa się liczenie głosów. Możesz to zrobić jako obserwator społeczny lub jako członek komisji wyborczej. Wypełnij formularz zgłoszeniowy. Przeszkolimy Cię, damy Ci dokumenty uprawniające do obserwacji oraz formularze (do wypełnienia elektronicznego na telefonie, tablecie lub komputerze).

Obserwatorium Wyborcze — co to takiego?

Obserwatorium Wyborcze analizuje prawo wyborcze i obserwuje proces wyborczy w Polsce, ocenia przestrzeganie zasad demokracji takich jak np. tajność głosowania, bezstronność organów państwa w kampanii wyborczej czy niezależność sądów, które orzekają w sprawach wyborczych.

Dla wszystkich zainteresowanych obserwacją wyborów w roli męża zaufania, obserwatora społecznego lub członka komisji prowadzimy szkolenia. Materiały dostępne są publicznie. Zachęcamy do obejrzenia serii szkoleń 2023.

Szczególną wagę przywiązujemy do obserwacji mediów publicznych Obecnie (lipiec 2019) prowadzimy akcję zmierzającą do tego, aby Unia Europejska zmusiła TVP do zaprzestania propagandy (opis akcji tu: ow.org.pl/zwalcz).

Projekt Obserwatorium Wyborcze działa od marca 2016, czyli od czasu kampanii Anny Marii Anders w Suwałkach. Opublikowaliśmy już 15 raportów – wszystkie raporty tu.

Obserwujemy proces wyborczy wszechstronnie, według najlepszych wzorców wypracowanych przez organizacje międzynarodowe. Uważnie obserwujemy propagandę w mediach publicznych, także lokalnych.

Opracowaliśmy metodologię pracy obserwatorów. Mamy system odbioru i nagrywania radia i TV (do monitoringu mediów). Mamy zinformatyzowany system zbierania informacji od obserwatorów i analizy statystycznej — dzięki temu wiemy na bieżąco, co się dzieje w całej Polsce w czasie wyborów.

Przyłącz się do nas jako wolontariusz!

Obecnie najpilniejsze potrzeby, to obserwacja mediów (od zaraz) oraz obserwacja w lokalu wyborczym (w październiku), ale inne funkcje też czekają na Ciebie:

  • obserwator w terytorialnej komisji wyborczej (tam, gdzie zbierane są wyniki z różnych obwodów głosowania),
  • koordynator regionalny,
  • szkoleniowiec,
  • informatyk,
  • osoba pisząca raport,
  • prawnik.

Większość z tych funkcji nie wymaga żadnych szczególnych kwalifikacji. Zapewniamy szkolenia.

Aby powiedzieć nam, co konkretnie chcesz robić w ramach Obserwatorium Wyborczego, wypełnij formularz zgłoszeniowy

Dołącz na Facebooku: grupa Obserwatorium Wyborcze.
Więcej o nas na naszych stronach ow.org.pl. Możesz też pisać do nas info@ow.org.pl lub dzwonić na 883 188 969.

Wesprzyj nas finansowo!

Wpłać przez Internet na zrzutkę zrzutka.pl/z/ow lub na rachunek bankowy 83 2490 1057 0000 9900 8505 1424 (właściciel rachunku: Stowarzyszenie Obserwatorium Wyborcze)

Marcin Skubiszewski