Obserwatorium Wyborcze potrzebuje wolontariuszy

Obserwatorium Wyborcze szuka wolontariuszy. Potrzebujemy ludzi o bardzo różnych kwalifikacjach, ale zdecydowaną większość pracy można wykonać bez żadnych szczególnych kwalifikacji (umiejętność logicznego myślenia oczywiście zawsze jest podstawą).

Naszym najbliższym zadaniem jest obserwacja referendów w sprawie utworzenia metropolii warszawskiej, które odbędą się w 15 gminach wokół Warszawy (większość z nich 4 czerwca). Chcemy ustalić, czy referenda i poprzedzające je kampanie będą odbywać się prawidłowo. W szczególności: jak w czasie kampanii referendalnej zachowają się media (w tym media tzw. „narodowe”)? Na to pytanie, podobnie jak na wszelkie inne pytania, chcemy odpowiedzieć w sposób precyzyjny, oparty na dokładnej analizie faktów.

Obserwacja tych referendów będzie ważnym elementem naszych przygotowań do obserwowania ogólnopolskich wyborów, które (mam nadzieję) odbędą się w latach 2018 i 2019.

Obserwatorium Wyborcze sporządziło dotychczas trzy sprawozdania: dwa dotyczą niedawnych referendów lokalnych, które obserwowaliśmy, a jedno – projektu ustawy o metropolii warszawskiej (sprawozdanie z Tuliszkowa; sprawozdanie z Otwocka; o projekcie ustawy metropolitalnej). Nasza grupa na Facebooku: Obserwatorium Wyborcze. Wolontariuszy proszę o zapisywanie się do tej grupy, a następnie o zgłaszanie dobrych chęci w tej grupie.

Najpilniejsza potrzeba: monitoring mediów

Potrzebujemy osób, które zgodzą się wziąć udział w monitoringu mediów. Nie są potrzebne żadne szczególne kwalifikacje. Ta praca polegać będzie na uważnym oglądaniu wybranych audycji i notowaniu, co w nich znaleźliśmy, zgodnie z ustalonym z góry schematem: czy wzmiankowano referendum? której stronie dano głos i przez ile czasu? czy były informacje na temat referendum, czy może kłamstwa? Czy były kąśliwe uwagi wobec jednej czy drugiej ze stron zaangażowanych w proces referendalny? Metody pracy (w tym formularz, którego będziemy używać do opisywania poszczególnych audycji) juz zostały opracowane.

Miejsce pracy dowolne (nie trzeba być w Warszawie ani w okolicach). Obserwatorium Wyborcze kieruje prośbę o udział w monitoringu mediów do wszystkich, a nie tylko do warszawian – to bardzo ważne, ponieważ obserwacja referendum jest przygotowaniem do obserwacji wyborów ogólnopolskich, do której potrzebni będą ludzie z całej Polski.

Wymagane kwalifikacje: umiejętność logicznego myślenia. I nic więcej (przeszkolimy).

Czas pracy: przez 3 tygodnie poprzedzające referendum, kilka godzin tygodniowo (do ustalenia indywidualnie).

Druga pilna potrzeba: monitoring kampanii referendalnej

Potrzebujemy osób, które zgodzą się śledzić kampanię referendalną: ogłoszenia referendalne w środkach masowego przekazu, ulotki i inne publikacje, spotkania z wyborcami. Jaki jest przebieg kampanii? Czy kampania jest intensywna? Czy wszystko odbywa się zgodnie z prawem? – na takie pytania chcemy odpowiedzieć.

Miejsce pracy: okolice Warszawy.

Wymagane kwalifikacje: umiejętność logicznego myślenia. I nic więcej (przeszkolimy).

Czas pracy: przez 3 lub 4 tygodnie poprzedzające referendum, kilka godzin tygodniowo (do ustalenia indywidualnie).

Trzecia potrzeba: obserwowanie głosowania i liczenia głosów

Potrzebujemy obserwatorów głosowania, czyli osób, które w dniu głosowania będą obserwować pracę komisji referendalnych.

Miejsce pracy: lokale głosowania w okolicach Warszawy. Ponieważ jest to zadanie na tylko jeden dzień, gorąco zachęcam osoby spoza Warszawy do udziału. Pamiętajmy: akcja ta jest przygotowaniem do obserwacji ogólnopolskich wyborów w kolejnych latach, wszystko nie może opierać się na ludziach z Warszawy i okolic.

Czas pracy: teoretycznie od 6:30 rano w dniu głosowania do zakończenia liczenia (czyli do 23:00 lub nawet dłużej), ale można też pracować mniej. To jest wolontariat, niech każdy da z siebie tyle, ile może i chce.

Szkolenie: Będzie całodniowe szkolenie, w czasie którego przyszli obserwatorzy głosowania dowiedzą się, jak się fałszuje referenda i wybory, na co obserwator powinien zwracać uwagę, jak wypełniać raporty. Szkolenie będzie przydatne również dla obserwowania przyszłych wyborów i referendów.

Stosownie do potrzeb, mogą odbyć się szkolenia internetowe i szkolenia poza Warszawą.

Wymogi: ponieważ obserwatorzy otrzymają kompletne szkolenie, nie wymagamy żadnych szczególnych kwalifikacji. Przydatny (ale nie konieczny) będzie smartfon lub tablet z internetem i Androidem, ewentualnie dowolny inny sprzęt z internetem (na przykład iphone, laptop).

Czwarta potrzeba: wsparcie informatyczne dla obserwatorów głosowania

Potrzebujemy kilku osób, które będą mogły dać wsparcie informatyczne pierwszego poziomu (czyli w sprawie niezbyt trudnych problemów) obserwatorom głosowania: jak zainstalować odpowiednią aplikację w smartfonie, a następnie wgrać do tej aplikacji nazwę użytkownika i hasło, jak wypełniać i wysyłać raporty (przy pomocy aplikacji lub przez www).

Miejsce pracy: Warszawa i cały świat (praca głównie zdalna).

Wymogi: nie bać się komputera, wiedzieć, co to jest aplikacja na smartfonie. Zaawansowana wiedza informatyczna nie jest wymagana.

Piąta potrzeba: informatyka, statystyka (analiza wyników, administracja systemowa)

Potrzebujemy osób, które będą rozumiały system zbierania raportów (jest to system Elmo stworzony przez Carter Centre, http://getelmo.org), będą mogły pomóc w administrowaniu tego systemu i w analizowaniu zebranych danych.

Miejsce pracy: cały świat (praca zdalna).

Wymogi: kompetencje w dziedzinie informatyki i analizy danych, takie jak: administrowanie Linuxem, dobry poziom w obliczeniach przy pomocy arkuszy kalkulacyjnych, statystyka. Być może administrowanie bazami danych, pisanie zapytań baz danych, analiza zawartości plików XML zawierających dane (XSLT lub inna metoda). Oczywiście nikt nie musi mieć wszystkich tych kompetencji, wystarczą niektóre.

Szósta potrzeba: prawnicy

Potrzebujemy osób, które będą mogły przeanalizować prawne aspekty referendum, obserwować procesy w trybie wyborczym (o ile takie będą przed referendum) oraz protesty sądowe przeciwko ważności referendum (o ile takie będą po referendum).

Miejsce pracy: cały świat (robienie analiz prawnych), Warszawa (chodzenie na rozprawy sądowe).

Wymogi: Być prawnikiem. Najlepiej konstytucjonalistą i/lub specjalistą od prawa wyborczego i/lub specjalistą od prawa prasowego.

Siódma potrzeba: przyszli szefowie misji

Potrzebujemy osób, które nadają się na szefów misji obserwacyjnych lub które Obserwatorium Wyborcze będzie mogło wychować na przyszłych szefów misji. W związku z najbliższymi referendami taka osoba będzie blisko współpracować z szefem misji. Na przykład napisze część sprawozdania (lub sprawozdań) z przebiegu referendum i/lub dokona rekrutacji wolontariuszy i/lub zorganizuje pracę innych osób uczestniczących w misji i/lub weźmie udział w spotkaniach szefa misji z różnymi uczestnikami procesu referendalnego (w szczególności z politykami zaangażowanymi w ten proces).

Miejsce pracy: Warszawa.

Wymogi: niezbędna jest umiejętność pisania po polsku szybko i jasno; przydatna jest taka sama umiejętność, po angielsku; przydatna jest znajomość prawa konstytucyjnego i wyborczego, międzynarodowych standardów praw człowieka; przydatne jest doświadczenie w obserwacji wyborów w różnych krajach; przydatna jest znajomość statystyki; przydatne jest wykształcenie politologiczne. Oczywiście od nikogo nie wymagamy, żeby miał to wszystko (takich ludzi chyba nie ma).

Potrzeba dodatkowa: kto przenocuje ludzi spoza Warszawy?

Aby osoby spoza Warszawy mogły uczestniczyć w obserwacji warszawskiego referendum, potrzebujemy wolontariuszy, którzy te osoby przenocują w Warszawie.

Marcin Skubiszewski