Zapraszamy naszych wolontariuszy i działaczy do członkostwa; walne zebranie 23.02.2019

  Stowarzyszenie Obserwatorium Wyborcze zaprasza do członkostwa osoby, które brały już udział w naszych działaniach (od marca 2016).

  Walne Zebranie wstępnie przewidujemy na 23 lutego w Warszawie. A więc osoby, które chcą przystąpić do Stowarzyszenia, zachęcamy do zrobienia tego przed tą datą.

  Dla członków, którzy nie będą mogli dotrzeć do Warszawy na Walne Zebranie, przewidujemy transmisję video oraz możliwość głosowania zdalnego w głosowaniach jawnych (o ile Walne Zebranie zgodzi się na te rozwiązania). Na razie nie dysponujemy technologią, która pozwoliłaby głosować zdalnie w głosowaniach tajnych.

  1. Aby przystąpić do Stowarzyszenia

  Najpierw trzeba mieć konto w systemie KoBo Toolbox https://f2.ow.org.pl

  Większość z nas takie konta już ma, ale jeśli ktoś nie ma – może je otworzyć, korzystając w miarę potrzeby z objaśnień zawartych w rozdziale 3 podręcznika „Obserwatorium Wyborcze: jak wysyłać raporty”. Podręcznik jest tu: https://ow.org.pl/wp-content/uploads/2018/11/wprowadzanie-formularzy-new.pdf

  Gdyby objaśnienia nie wystarczyły, proszę pisać komentarze pod tym wpisem lub dzwonić na 883 188 969.

  Po zalogowaniu się na to konto należy otworzyć i wypełnić formularz „Przystąpienie do Stowarzyszenia”.

  2. Walne Zebranie

  Przyjęcie do Stowarzyszenia odbywa się w drodze uchwały Zarządu – należy więc czekać na uchwałę, która zapewne zostanie podjęta bardzo szybko.

  Wstępnie przewidujemy, że Walne Zebranie zajmie się takimi oto kwestiami (Walne Zebranie samo uchwala swój porządek obrad, a więc nie możemy być z góry pewni, którymi dokładnie kwestiami się zajmie):

  1. Zmiany statutu (o ile nie będzie dużych kontrowersji, jest nadzieja, że zrobimy to szybko i przejdziemy do ciekawszych spraw):
   • Zmiany techniczne (przeniesienie siedziby do Warszawy, jednoosobowe podpisywanie zaświadczeń obserwatorów)
   • Zmiany istotne (zapisanie w statucie zdalnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu oraz głosowania elektronicznego członków jako drugiej formy podejmowania uchwał, obok Walnego).
  2. Kwestie programowe: ocena tego, co dotychczas zrobiliśmy, program tego, co zamierzamy zrobić.
  3. Ewentualny wybór władz: Walne Zebranie zdecyduje, czy pozostajemy przy władzach już istniejących, czy wybieramy nowe władze.

  Do wiadomości trzy uchwały Zarządu: