Projekt zmian w kodeksie wyborczym i w ustawach o samorządzie miejscowym, przedstawiony w sposób zrozumiały

Niniejsze sprawozdanie przedstawia treść projektu ustawy wniesionego do Sejmu 10 listopada 2017 przez posłów PiS, druk sejmowy 2001. Projekt ten wprowadza bardzo liczne i poważne zmiany do kodeksu wyborczego oraz, w mniejszym stopniu, do ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu miejscowego. Projekt nosi tytuł o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych i — jak można się domyśleć z tytułu — jest napisany w sposób zupełnie niezrozumiały.

Treść projektu, to zmiany w czterech istniejących ustawach oraz przepisy przejściowe regulujące czas i sposób wejścia w życie tych zmian. Przepisów przejściowych w niniejszym sprawozdaniu nie przedstawiamy, gdyż do ich zrozumienia wystarczy przeczytać projekt. Zmiany przedstawiamy natomiast w czterch plikach, przy czym w plikach tych nie ma prawie wcale wyjaśnień i zupełnie nie ma analiz ani ocen, jest sama tylko treść projektu:

Opracował Marcin Skubiszewski.