Wybory do Sejmu i Senatu w 2023 roku – najważniejsze terminy

W 2023 roku odbywają się wybory do obu izb parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej. Poniżej publikujemy kalendarz z najważniejszymi dla wyborców terminami.

Do 15.09.2023

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Zgłoszenia wykonują pełnomocnicy komitetów wyborczych. Jeśli chcesz uczestniczyć w wyborach w tej roli musisz wcześniej zgłosić się do jednego z nich. Obwodowe komisje wyborcze zostaną powołane do 25.09.2023.

Czas upłynął

Do 2.10.2023

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego lub skorzystania z prawa do transportu. Osoby niepełnosprawne oraz osoby, które w dniu głosowania będą miały 60 lat mogą skorzystać z głosowania korespondencyjnego lub pod pewnymi warunkami skorzystać z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

Do 6.10.2023

Składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. Wniosek taki mogą złożyć wyborcy niepełnosprawni lub mający w dniu wyborów 60 lat.

Do 10.10.2023

Termin do którego wyborcy przebywający w dniu wyborów za granicą lub na polskich statkach morskich wniosków o ujęcie w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych w tych miejscach.

Do 12.10.2023

Składanie wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu lub zmianie miejsca głosowania. Wnioski takie można składać dopiero po 1.09.2023.

15.10.2023 dzień głosowania

Dzień wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Głosowanie będzie się odbywało między 7.00 a 21.00. W wyborach można jednocześnie uczestniczyć jako obserwator, mąż zaufania lub członek komisji. Wystarczy zgłosić się do jednej z organizacji lub partii politycznej. Warto to zrobić wcześniej ze względu na szkolenia.