Materiały dla obserwatorów

Telefony i adresy Obserwatorium Wyborcze, numer główny: +48 883 188 969 Wsparcie techniczne w sprawie wysyłania formularzy: +48 736 972 120 (ten numer uległ zmianie we wrześniu 2019) Chcemy zebrać jak najwięcej fotografii protokołów Obwodowych Komisji Wyboreczych. Obserwatorzy, którzy to umieją, proszeni są o wysyłanie tych fotografii w formularzach obserwacyjnych (można wysłać formularz obserwacyjny specjalnie po to, żeby w nim zawrzeć fotografie protokołów, bez innych treści). Wszystkie pozostałe osoby proszone są o wysyłanie fotografii protokołów na info@ow.org.pl lub MMSem na numer Obserwatorium Wyborczego 883 188 969. O sytuacjach wyjątkowych, wymagających pilnej reakcji, informujemy Obserwatorium … Czytaj dalej Materiały dla obserwatorów