Listy poparcia, obserwacja przed dniem wyborów – szkolenie, część 7