7 listopada, 2022

Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia Obserwatorium Wyborcze z 5 listopada 2022

My, członkowie stowarzyszenia Obserwatorium Wyborcze, w poczuciu wyjątkowej wagi przyszłorocznych wyborów parlamentarnych apelujemy do wszystkich, dla których ważna jest demokracja, by włączali się do pracy w komisjach wyborczych i do obserwacji procesu wyborczego, w tym mediów. Potrzebne jest masowe obywatelskie zaangażowanie. Widzimy poważne zagrożenia dla równości nadchodzących wyborów parlamentarnych. Widzimy groźby powtórzenia naruszeń norm, jakimi obciążone były wybory po roku 2015, widzimy też nowe zagrożenia. Będziemy kontynuować obserwację mediów publicznych. Będziemy nadal dokumentować bezprawne wykorzystywanie mediów, nominalnie publicznych, jako narzędzia