listopad 2022

O zbrodniach przeciwko migrantom na granicy z Białorusią

W ocenie Stowarzyszenia Obserwatorium Wyborcze działania polskich służb państwowych prowadzone przeciwko migrantom pochodzącym spoza Europy, którzy znajdują się na pograniczu z Białorusią, są nieludzkie. Działania te plamią mundur polski i są niegodne państwa polskiego. Wyrzucanie z terytorium Polski migrantów, którzy chcą wnioskować o ochronę międzynarodową, jest rażącym naruszeniem prawa (w szczególności: Konstytucji, Konwencji genewskiej o statusie uchodźców i prawa Unii Europejskiej). Migranci są często wyrzucani z terytorium Polski przez zieloną granicę i Straż Graniczna nie udziela informacji o ich losie, wskutek wyrzucenia na Białoruś są często narażeni na tułaczkę w nieludzkich warunkach (służby białoruskie

Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia Obserwatorium Wyborcze z 5 listopada 2022

My, członkowie stowarzyszenia Obserwatorium Wyborcze, w poczuciu wyjątkowej wagi przyszłorocznych wyborów parlamentarnych apelujemy do wszystkich, dla których ważna jest demokracja, by włączali się do pracy w komisjach wyborczych i do obserwacji procesu wyborczego, w tym mediów. Potrzebne jest masowe obywatelskie zaangażowanie. Widzimy poważne zagrożenia dla równości nadchodzących wyborów parlamentarnych. Widzimy groźby powtórzenia naruszeń norm, jakimi obciążone były wybory po roku 2015, widzimy też nowe zagrożenia. Będziemy kontynuować obserwację mediów publicznych. Będziemy nadal dokumentować bezprawne wykorzystywanie mediów, nominalnie publicznych, jako narzędzia