październik 2022

Walne sobota 5 listopada 14:00

Zapraszamy na Walne Zebranie Stowarzyszenia Obserwatorium Wyborcze Sobota 5 listopada 2022 r. godz. 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Czeska 7 lok. 8, 03-902 Warszawa Zachęcamy do udziału wszystkich członków Stowarzyszenia. Osoby, które już z nami działały lub działają, ale nie są członkami, zapraszamy do przystąpienia do Stowarzyszenia, a następnie do uczestnictwa w Walnym. Uczestnictwo zdalne w Walnym: Przede wszystkim zachęcamy do uczestnictwa na miejscu (w realu), adres powyżej. Uczestnictwo zdalne też jest możliwe, ale według wszelkiego prawdopodobieństwa nie umożliwi uczestnictwa w głosowaniach tajnych. A więc osoba uczestnicząca zdalnie będzie mogła np. kandydować do władz Obserwatorium Wyborczego, ale najprawdopodobniej nie będzie mogła