Komunikat finansowy projektu Obserwatorium Wyborcze za okres od 16.12.2018 do 11.06.2019

Komunikat finansowy projektu Obserwatorium Wyborcze za okres od 16.12.2018 do 11.06.2019

W imieniu całej ekipy Obserwatorium Wyborczego gorąco dziękuję wszystkim tym, którzy dali nam pieniądze, a także tym, którzy pomogli w ich zbieraniu oraz w robieniu za te pieniądze przemyślanych i pożytecznych zakupów. Patrzenie władzy na ręce kosztuje.

Równie gorące podziękowania należą się tym, którzy swój czas i wysiłek (niekiedy ogromny) włożyli w ten projekt.

Rachunki bankowe do wpłat:

 • 83 2490 1057 0000 9900 8505 1424 w złotych polskich (PLN)
 • PL74 2490 1057 0000 9902 8505 1424 BIC ALBPPLPW w euro (EUR)
 • jeśli ktoś chciałby dorzucić się do projektu w innej walucie – proszę pisać, otwarcie odpowiedniego rachunku zajmie nam trzy minuty

Właściciel rachunków: Stowarzyszenie Obserwatorium Wyborcze.

Zrzutka internetowa: zrzutka.pl/z/ow

Niniejszy komunikat dotyczy pieniędzy otrzymanych dla projektu Obserwatorium Wyborcze w ramach ofiarności publicznej oraz wydatków, które zostały sfinansowane (lub mają zostać zrefinansowane) z tych pieniędzy. Komunikat obejmuje trzy organizacje, które wspólnie finansują projekt: Fundację Pomocniczą imienia Krzysztofa Skubiszewskiego, Komitet Społeczny Obserwatorium Wyborcze oraz Stowarzyszenie Obserwatorium Wyborcze. Komunikat nie obejmuje funduszy własnych Fundacji ani składek członkowskich Stowarzyszenia.

Podobne komunikaty dotyczące poprzednich okresów znajdują się tu:

Oficjalne, przewidziane ustawowo sprawozdania ze zbiórki prowadzonej przez komitet społeczny (nr 2018/2113/KS) dostępne są na stronach rządowych www.zbiorki.gov.pl

Ogólna sytuacja i potrzeby finansowe projektu

Na chwilę obecną:

 • -35 155,52 zł: taki jest stan naszej kasy: o tyle nasze wydatki, które zgodnie z planem miały być finansowane z ofiarności publicznej, przekroczyły te sumy, które zebraliśmy.
 • 29 191,58 zł: tyle otrzymaliśmy w ramach ofiarności publicznej od początku projektu
 • 64 347,09 zł: tyle wydaliśmy od początku projektu na to, co miało być finansowane z ofiarności publicznej, w tym
  • 53 622,63 na sprzęt do monitoringu TVP i radia,
  • 6965,24 na hosting (głównie, ale nie wyłącznie, związany z monitoringiem mediów)

Sytuacja finansowa nie jest tak zła, jak można by wnioskować z faktu, że brakuje 35 tys. złotych: ogromna większość wydatków (54 tys. spośród ogólnej sumy wydatków wynoszącej 64 tys.), to sprzęt do monitoringu TVP i radia – a więc środki trwałe, wydatki, które nie będą się powtarzać.

Z powyższych liczb wynika, że monitoring TVP i Polskiego Radia, to zdecydowanie najdroższa część projektu, gdyż wymaga zakupu drogiego sprzętu. Ale to ma sens: w procesie wyborczym łamanie prawa przez właśnie te instytucje jest największym problemem.

Brakująca kwota została tymczasowo pokryta ze środków własnych Fundacji Pomocniczej im. Krzysztofa Skubiszewskiego. W ten sposób naruszyliśmy budżet przenaczony w szczególnowści na rozwój oprogramowania KoBo Toolbox (to oprogramowanie musi być ulepszone, aby Obserwatorium Wyborcze mogło działać na większą niż dotąd skalę podczas najbliższych wyborów).

Aby nie było problemu z rozwojem KoBo Toolboxa, musimy zebrać brakujące 35 tys. zł lub przynajmniej znaczną część tej sumy.

Podsumowując: tragedii nie ma, ale prosimy o wsparcie finansowe, które jest pilnie potrzebne!

Przychody i wydatki w okresie sprawozdawczym

Stan kasy na początku okresu sprawozdawczego: -32 912,58 zł

Nasze przychody w złotych:

 • 4657,56 wszystkiego razem, w tym:
  • 910,00 otrzymała Fundacja przelewami
  • 1275,00 otrzymała Fundacja przez zrzutkę internetową zrzutka.pl/z/ow „Na obserwację wyborów (Obserwatorium Wyborcze)”
  • 900,46 otrzymał Komitet Społeczny prowadząc dwie akcje zbierania pieniędzy
  • 1572,10 otrzymało Stowarzyszenie przelewami

Nasze wydatki, to 6900,50 (w tym 2625,87 zl na sprzęt komputerowy do monitoringu mediów). Te wydatki są dużo mniejsze, niż te wykazane w poprzednim sprawozdaniu (dla przypomnienia: 34 284,32 zł), gdyż sprzęt komputerowy zaasadniczo już mamy, w okresie dotyczącym niniejszego komunikatu musieliśmy go tylko w niewielkim zakresie uzupełnić. Natomiast hosting jest drogi (3 960,07 zł w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem) i to się raczej w przyszłości nie zmieni.

To wszystko prowadzi do wyżej wzmiankowanego stanu kasy -35 155,52 zł. A więc jeszcze raz: prosimy o wsparcie finansowe, które jest pilnie potrzebne!

Szczegółowy opis przychodów i wydatków znajduje się w tabelkach, które są załączone w formacie LibreOffice: https://ow.org.pl/ow-komunikat-finansowy-2019-06-12/

Marcin Skubiszewski.

Dodaj komentarz