Komunikat finansowy projektu Obserwatorium Wyborcze za okres od 24.08 do 16.12.2018

Komunikat finansowy projektu Obserwatorium Wyborcze za okres od 24.08 do 16.12.2018

W imieniu całej ekipy Obserwatorium Wyborczego gorąco dziękuję wszystkim tym, którzy dali nam pieniądze, a także tym, którzy pomogli w ich zbieraniu oraz w robieniu za te pieniądze przemyślanych i pożytecznych zakupów. Patrzenie władzy na ręce kosztuje, a wydatki ukazane poniżej pokazują, że kosztuje drogo.

Równie gorące podziękowania należą się tym, którzy swój czas i wysiłek (niekiedy ogromny) włożyli w ten projekt.

Rachunki bankowe do wpłat:

 • 83 2490 1057 0000 9900 8505 1424 w złotych polskich (PLN)
 • PL74 2490 1057 0000 9902 8505 1424 BIC ALBPPLPW w euro (EUR)
 • jeśli ktoś chciałby dorzucić się do projektu w innej walucie – proszę pisać, otwarcie odpowiedniego rachunku zajmie nam trzy minuty

Właściciel rachunków: Stowarzyszenie Obserwatorium Wyborcze.

Zrzutka internetowa: zrzutka.pl/z/ow

Niniejszy komunikat dotyczy pieniędzy otrzymanych dla projektu Obserwatorium Wyborcze w ramach ofiarności publicznej oraz wydatków, które zostały sfinansowane (lub mają zostać zrefinansowane) z tych pieniędzy. Komunikat obejmuje trzy organizacje, które wspólnie finansują projekt: Fundację Pomocniczą imienia Krzysztofa Skubiszewskiego, Komitet Społeczny Obserwatorium Wyborcze oraz Stowarzyszenie Obserwatorium Wyborcze.

Regulaminy jawności finansowej Komitetu Społecznego i Fundacji znajdują się tu: https://ow.org.pl/2018/07/03/obserwatorium-wyborcze-potrzebuje-wolontariuszy-i-pieniedzy-pomoz/. Stowarzyszenie Obserwatorium Wyborcze nie uchwaliło jeszcze swojego regulaminu jawości finansowej (stowarzyszenie dopiero zaczęło zbierać pieniądze), ale regulamin ten będzie zapewne podobny do regulaminów dwóch pozostałych organizacji.

Komunikat obejmuje okres od 24 siepnia godz. 13:50 do 16 grudnia 2018 r. do północy. Ponadto ujęto w nim kilka wydatów z 23 sierpnia, które omyłkowo nie zostały uwzględnione w poprzednim komunikacie.  Poprzednie podobne komunikaty znajdują się tu:

Oficjalne, przewidziane ustawowo sprawozdanie ze zbiórki prowadzonej przez komitet społeczny (nr 2018/2113/KS) za okres do 10.11.2018 dostępne na stronach rządowych www.zbiorki.gov.pl

Ogólna sytuacja i potrzeby finansowe projektu

Na chwilę obecną:

 • -32 912,58 zł: taki jest stan naszej kasy, co oznacza, że nasze wydatki, które zgodnie z planem miały być finansowane z ofiarności publicznej, przekroczyły o prawie trzydzieści trzy tysiące złotych te sumy, które zebraliśmy (przypominam: niniejsze sprawozdanie obejmuje jedynie te pieniądze, które pochodzą z ofiarności publicznej).
 • 24 534,02 zł: tyle otrzymaliśmy w ramach ofiarności publicznej od początku projektu
 • 57 446,60 zł: tyle wydaliśmy od początku projektu na to, co miało być finansowane z ofiarności publicznej, w tym
  • 52 995,28 na monitoring TVP i radia, w tym
   • 50 996,76 na zakup sprzętu
   • 1958,52 na hosting

Sytuacja finansowa nie jest tak zła, jak można by wnioskować z faktu, że brakuje 33 tys. złotych: ogromna większość wydatków (51 tys. spośród ogólnej sumy wydatków wynoszącej 57 tys.), to sprzęt do monitoringu TVP i radia – a więc środki trwałe, wydatki, które nie będą się powtarzać.

Wydawanie pieniędzy na monitoring TVP i Polskiego Radia ma sens: w procesie wyborczym łamanie prawa przez właśnie te instytucje jest największym problemem.

Brakująca kwota została tymczasowo pokryta ze środków własnych Fundacji Pomocniczej im. Krzysztofa Skubiszewskiego. W ten sposób naruszyliśmy budżet przenaczony w szczególnowści na rozwój oprogramowania KoBo Toolbox (to oprogramowanie musi być ulepszone, aby Obserwatorium Wyborcze mogło działać na dużą skalę podczas najbliższych wyborów).

Aby nie było problemu z rozwojem KoBo Toolboxa, musimy zebrać brakujące 33 tys. zł.

Podsumowując: tragedii nie ma, ale prosimy o wsparcie finansowe, które jest pilnie potrzebne!

Przychody i wydatki w okresie sprawozdawczym

Stan kasy na początku okresu sprawozdawczego: -6264,63 zł

Nasze przychody w złotych:

 • 7636,37 wszystkiego razem, w tym:
  • 7240,68 otrzymała Fundacja, w tym
   • 6065,68 otrzymała Fundacja przelewami
   • 1175,00 otrzymała Fundacja przez zrzutkę internetową zrzutka.pl/z/ow „Na obserwację wyborów (Obserwatorium Wyborcze)”
  • 195,00 otrzymał Komitet Społeczny prowadząc jedną akcję zbierania pieniędzy
  • 200,69 otrzymało Stowarzyszenie przelewami

Nasze wydatki, to 34 284,32 zł (w tym 29 761,87 zl na sprzęt komputerowy do monitoringu mediów).

To wszystko prowadzi do wyżej wzmiankowanego stanu kasy -32 912,58 zł. A więc jeszcze raz: prosimy o wsparcie finansowe, które jest pilnie potrzebne!

Szczegółowy opis przychodów i wydatków znajduje się w tabelkach, które są załączone w formacie LibreOffice: https://ow.org.pl/wp-content/uploads/2018/12/ow-komunikat-finansowy-2018-12-16.ods

Marcin Skubiszewski.

Dodaj komentarz