Komunikat finansowy projektu Obserwatorium Wyborcze za okres od 26.06 do 25.07.2018

Komunikat finansowy projektu Obserwatorium Wyborcze za okres od 26.06 do 25.07.2018

(wersja 2 komunikatu, po korekcie)

W imieniu całej ekipy Obserwatorium Wyborczego gorąco dziękuję wszystkim tym, którzy dali nam pieniądze, a także tym, którzy pomogli w ich zbieraniu (na przykład przez zakup puszek do zbiórki, przez chodzenie z puszkami i zbieranie). Patrzenie władzy na ręce kosztuje. Dzięki Wam daje się to sfinansować.

Rachunek bankowy do wpłat: 04 1090 2590 0000 0001 2959 2798 właściciel rachunku: Fundacja Pomocnicza im. Krzysztofa Skubiszewskiego

Zrzutka internetowa: zrzutka.pl/z/ow

Niniejszy komunikat dotyczy pieniędzy otrzymanych dla projektu Obserwatorium Wyborcze w ramach ofiarności publicznej oraz wydatków, które poczyniono z tych pieniędzy. Komunikat obejmuje dwie organizacje, które wspólnie finansują projekt: Fundację Pomocniczą imienia Krzysztofa Skubiszewskiego oraz Komitet Społeczny Obserwatorium Wyborcze.

Regulaminy jawności finansowej dwóch wyżej wymienionych organizacji oraz opis naszych potrzeb finansowych znajdują się tu: https://ow.org.pl/2018/07/03/obserwatorium-wyborcze-potrzebuje-wolontariuszy-i-pieniedzy-pomoz/

Komunikat obejmuje okres od 26 czerwca 2018 r. do 25 lipca 2018 r. godz. 15:29. Jest to pierwszy tego rodzaju komunikat (poprzednio wyżej wymienione organizacje nie korzystały z ofiarności publicznej).

Nasze przychody w złotych:

 • 11 181,03 wszystkiego razem, w tym:
  • 3665,00 otrzymała Fundacja, w tym
   • 2575,00 zł otrzymała Fundacja przelewami i gotówką
   • 1090,00 zł otrzymała Fundacja przez zrzutkę internetową zrzutka.pl/z/ow „Na obserwację wyborów (Obserwatorium Wyborcze)”
  • 7516,03 otrzymał Komitet Społeczny prowadząc pięć akcji zbierania pieniędzy.

Nasze wydatki, to 2601,53 zł. Dalsze wydatki są w przygotowaniu: mocny serwer, którego bardzo potrzebujemy, zostanie bardzo szybko kupiony i wstawiony do serwerowni.

Szczegółowy opis przychodów i wydatków znajduje się w tabelkach, które są poniżej, a także są załączone w formacie LibreOffice: https://ow.org.pl/wp-content/uploads/2018/07/ow-komunikat-finansowy-2018-07c-1.ods

Marcin Skubiszewski.

Kwoty otrzymane przez Fundację Pomocniczą im. Krzysztofa Skubiszewskiego przelewem lub gotówką w odpowiedzi na appel o wsparcie Obserwatorium Wyborczego
     
Data operacji Typ operacji Kwota
29 VI 2018 przelew 200,00
3 VII 2018 przelew 20,00
4 VII 2018 przelew 50,00
4 VII 2018 przelew 100,00
4 VII 2018 przelew 20,00
8 VII 2018 gotówka 200,00
9 VII 2018 przelew 100,00
9 VII 2018 przelew 50,00
9 VII 2018 przelew 20,00
9 VII 2018 przelew 50,00
9 VII 2018 przelew 25,00
9 VII 2018 przelew 25,00
10 VII 2018 przelew 100,00
12 VII 2018 przelew 50,00
16 VII 2018 przelew 60,00
16 VII 2018 przelew 1 000,00
16 VII 2018 przelew 30,00
18 VII 2018 gotówka 20,00
19 VII 2018 przelew 100,00
23 VII 2018 przelew 20,00
23 VII 2018 przelew 30,00
23 VII 2018 przelew 50,00
23 VII 2018 przelew 30,00
23 VII 2018 przelew 50,00
23 VII 2018 przelew 100,00
23 VII 2018 przelew 50,00
25 VII 2018 przelew 25,00
RAZEM   2575,00
Kwoty otrzymane przez Fundację Pomocniczą im. Krzysztofa Skubiszewskiego w ramach zrzutki internetowej zrzutka.pl/z/ow „Na obserwację wyborów (Obserwatorium Wyborcze)”
   
Data i godzina Kwota
2018-07-17 15:03 10,00
2018-07-17 15:03 200,00
2018-07-17 15:17 50,00
2018-07-17 17:39 100,00
2018-07-17 19:19 50,00
2018-07-17 19:55 200,00
2018-07-17 22:40 25,00
2018-07-17 23:26 50,00
2018-07-17 23:36 30,00
2018-07-18 10:34 25,00
2018-07-18 14:25 100,00
2018-07-23 09:38 50,00
2018-07-24 19:04 200,00
RAZEM 1090,00
Kwoty zebrane gotówką przez Komitet Społeczny Obserwatorium Wyborcze
   
Data akcji zbierania Okoliczności Zebrana suma Waluta Kurs Równowartość w złotych polskich
26 VI 2018 Wieczorem przed przedstawicielstwem Parlamentu Europejskiego w Warszawie, trzy osoby zbierały 1557,52 PLN 1557,52
3 VII 2018 Podczas dużego zgromadzenia przed Sądem Najwyższym wieczorem, zbierały trzy osoby 2785,88 PLN 2785,88
2,01 EUR 4,2899 8,62
18 VII 2018 Przed Sejmem przed południem, jedna osoba zb ierała 527,22 PLN 527,22
18 VII 2018 Przed Sejmem wieczorem, dwie osoby zbierały 367,00 PLN 367,00
22.07.2018 Przed Sądem Najwyższym, 20:50-22:00, jedna osoba zbierała 425 PLN 425,00
24 VII 2018 Przed Senatem w godzinach 16-19, cztery osoby zbierały 1844,79 PLN 1844,79
RAZEM 7516,03
Fundacja przelewami i gotówką 2575,00
Fundacją zrzutką 1090,00
Fundacja razem 3665,00
Wszystkie przychody razem         11181,03
Wydatki na rzecz projektu Obserwatorium Wyborcze zrobione przez Fundację Pomocniczą im. Krzysztofa Skubiszewskiego i przez Komitet Społeczny Obserwatorium Wyborcze ze środków pochodzących z ofiarności publicznej
Wszystkie zakupy ujęte w tej tabeli zostały zrobione po cenach rynkowych. Wszystkie ceny są brutto. Ilość i cena jednostkowa podawane są tam, gdzie ma to sens.
Jednostka organizacyjna Data zakupu Co kupiono Cena Ilość Cena jednostkowa
fundacja 13.07.2018 doładowanie telefonu Obserwatorium Wyborczego (883 188 969) 30,00
komitet społeczny 23.07.2018 komputer Nettop/Mini-PC Gigabyte BRIX J3455/4GB/500GB 2.5″SATA z wysyłką 759,00 1 759,0000
komitet społeczny 20.07.2018 hosting bloga ow.org.pl 19,67 1 miesiąc
komitet społeczny 20.07.2018 hosting do testów 84,86 1 miesiąc
fundacja 2.07.2018 ulotki (A5 dwustronne, druk laserowy czarny) 355,00 5000 0,0710
komitet społeczny 18.07.2018 ulotki (A5 dwustronne druk ofsetowy czarny) 1353,00 50000 0,0271
RAZEM 2601,53

Dodaj komentarz